دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر درخواست استیناف بازیکن دوپینگی

بازیکن دوپینگی تیم فوتبال ابومسلم با ارسال نامه ای به کمیته پزشکی خواستار تجدید نظر در محرومیت دو ساله خود شد.

به گزارش مهر، به دنبال اثبات دوپینگ سعید بیات بازیکن تیم فوتبال ابومسلم و محرومیت دو ساله این بازیکن از سوی کمیسیون بدوی رسیدگی به تخلف دوپینگ، این بازیکن امروز درخواست استیناف خود را به کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال تسلیم کرد.

قرار است این بازیکن ظرف مدت 7 روز مدارک و مستندات خود را به دبیر شورای استیناف فدراسیون فوتبال ارائه کند.

کمیسیون بدوی تخلف دوپینگ پس بررسی های لازم و برگزاری نشست های تخصصی رای نهایی خود را در خصوص پرونده سعید بیات را ظرف 10 روز آینده اعلام خواهد کرد.

کمیسیون بدوی رسیدگی به تخلف دوپینگ سه شنبه گذشته سعید بیات را به دلیل استفاده از مواد نیروزا به مدت دو سال از کلیه فعالیت های رسمی ورزشی محروم کرد.