دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر سبز در سبز

رئيس‌جمهور براي اساتيد و نخبگان دانشگاهي سخنراني کرد.
ـ به به؛ عجب نخبه‌‌اي، نکنه تو هم انرژي هسته‌اي، چيزي کشف کردي؟!
ايلنا: کروبي و حاميان درب اصلي دانشگاه اميرکبير را شکستند.
حضرتي: اي رئيس‌ دانشگاه، دفعه بعد که مقاومت کني، ديوار دانشگاه را مي‌کنيم، گفته باشم.
تفاهم‌نامه ‌همکاري علمي بين ايران و کنيا امضا شد.
زاهدي: بيا، اينم آخرين امضا، زودتر بگير، کار رو تموم کن تا حاج خانم عکسم رو نديده، وگرنه خونه رام نمي‌ده.
اين هم تصويري سبز در سبز.
ديگه اين روزا حتي درختا هم سياسي شدن!
تا حالا هميشه مي‌گفتين اين هندونه دست‌فروشا حتما توش قرمزه، نه؟
اين روزا ديگه به هندونه هم نمي‌شه اعتماد کرد.
الهام از خبرگزاري فارس بازديد کرد.
الهام: ببين اينجوري كه خبر مي‌زنيد، فايده نداره؛ همچين خبر بزنيد ستادها که هيچ، خود کانديداها زير سؤال برن.