دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر ياد داده‌اند به بزرگتر بي‌احترامي نكنم

سرمربي اسبق پرسپوليس گفت: به من ياد داده اند به بزرگتر از خودم بي احترامي نكنم و احترام پيشكسوت را نگه دارم.

حميد درخشان در گفت و گو با فارس در واكنش به صحبت هاي افشين پيرواني تصريح كرد: زندگي شخصي هر كسي به خودش ارتباط دارد اما از همان زماني كه من فوتبال بازي مي كردم به من ياد داده اند كه به بزرگترم احترام بگذارم و به پيشكسوت بي احترامي نكنم. در اين مورد هم ترجيح مي دهم مردم قضاوت كنند.

وي ادامه داد: گذشت زمان همه چيز را مشخص مي كند و اگر اكنون سكوت مي كنم دليل بر اين نيست كه حرفي براي گفتن ندارم. به وقتش من هم صحبت هايم را مطرح خواهم كرد. آنهايي كه امروز اين چنين حرف مي زنند مي دانم دلشان از كجا پر است.

افشين پيرواني امروز گفته بود: برخي از پيشكسوتان باز هم مثل اينكه مي‌خواهند دستشان رو شود. فقط به برخي از آنها مي‌گويم كه مي‌توانند بپرسند چه كسي زندگي ناصر محمدخاني را به آتش كشيد. فرد مورد نظر همين آقايي بود كه امروز دم از تعصب و غيرت پرسپوليسي مي‌زند.