دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر پلگريني درباره‌ رئال سكوت كرد

از مانوئل پلگريني به عنوان مربي فصل آينده ي رئال مادريد ياد مي‌شود. اين در حالي است كه مربي حال حاضر ويا رئال دوست ندارد درباره ي آينده اش حرفي بزند.

به گزارش ايسنا، شبكه راديويي “كادنا سر” روز پنج شنبه خبر داد كه مانوئل پلگريني مربي جديد رئال مادريد خواهد شد. اگرچه اين مربي شيليايي هنوز با ويارئال قرار داد دارد، ولي اين موضوع چندان هم تاثير گذار و تعيين كننده به نظر نمي‌رسد. خود پلگريني هم تاكنون اين خبر را تاييد نكرده است.

مربي “قايق‌هاي زرد” [لقب ويارئال] در اين باره به روزنامه‌ي اسپانيايي ماركا گفت: من روي زمان حال تمركز كرده ام و از همين رو تنها درباره بازي برابر مايوركا صحبت خواهم كرد نه چيز ديگر.