دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر پيام ايرانيان خارج كشور در حمايت از رضايي

ايرانيان خارج از كشور در پيامي به «» حمايت خود را از دكتر محسن رضايي اعلام داشته‌اند:

ملت قهرمان و سرافراز هميشه تاريخ ايران زمين، سلام
ما جمعي از آريايي تباران زاگرس نشين و البرز تبار و دماوند نسب، با لبيك به نداي سادات معزز ايران زمين، حمايت همه جانبه خود را از شيرمردي برآمده از تبار غافله چغاخور و به خروش آمده از هيجان كارون كه برنو بدوش سوار بر گرده مرزهاي ايران زمين در هشت سال جنگ نابرابر پس از سيصد سال توانست با مديريت مدبرانه و شجاعت وصف ناشدني دوش به دوش نسل سياوش‌ها و گيو و گودرزها و … هر آنچه «افسانه» مي‌پنداشتيم با درايت خويش به «واقعيت» تبديل کند.

و اينك اين آرش سرافراز تاريخ ايران زمين و اين رستم مظلوم تلويزيون ايران، بار ديگر «احساس وظيفه ملي و تكليف ديني» كرده و با برنامه‌اي «مدون و مدرن و گويا» برگرفته از خواست و مطالبات بحق ما و شما پا به عرصه رقابت انتخابات دهم رياست جمهوري گذاشته است و بر ما لازم است فارغ از «ايده‌‌ها و خط و مشي‌هاي سليقه‌اي» به پاس خدمات آرش وار وي در پاسداري از مرزهاي ايران زمين، حمايت همه‌جانبه را از دولت ائتلافي وي كه برخاسته از آرمان‌هاي «ايران و اسلام و جميع اقشار ملت ايران زمين» است، اعلام بداريم و مبادا تحت تأثير عوام فريبي تدليس گران و غوغاسالاري متظاهران «دريغ ديگري» بر كارنامه ايران زمين در سطح بين‌الملل بيفزاييم.

ما امضاكنندگان، حمايت همه جانبه خود را از اين راد مرد به ياد مانده از فاتحان مشروطه و جغاخورنشينان سربلند تاريخ اعلام مي‌داريم.