دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر بازگشت انتخاباتي مهاجراني به کشور

عطاالله مهاجراني وزير اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامي به کشور بازگشت.

به گزارش ايرنا وي که چند سالي است زندگي خود را در لندن ادامه مي دهد اخيرا و پس از انتشار اخباري مبني بر پيشروي قاطع کانديداي منتخب اصولگرايان، براي کمک تبليغاتي به مهدي کروبي کانديداي انتخابات رياست جمهوري دهم وارد کشور شده است.