دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر رئال مادريد با پيگريني قرارداد بست

روزنامه ورزشي صبح مادريد خبر عقد قرارداد رئال مادريد با مانوئل پيگريني را تاييد كرد.

به گزارش فارس، در حالي كه فلورنتينو پرس رسما مديرعامل رئال مادريد نيست و حق ندارد از مهر و امضاي حقوقي باشگاه استفاده كند صحبت از عقد قرارداد رسمي با يك مربي جديد اشتباه است اما روزنامه ماركا مدعي است؛ هيات مديره رئال مادريد با فرض اينكه پرس راي اعتماد مردم مادريد را كسب مي كند با مانوئل پيگريني سرمربي شيليايي ويا رئال به توافق رسيده و با او براي دو سال آينده قرارداد بسته اند.

گويا قرار است گريگوري مانسانو سرمربي رئال مايوركا جاي پيگريني را در ويارئال بگيرد.