دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر شرایط برداشت بدهی از مبلغ ودیعه تلفن همراه

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت : تا زمانی که بدهی مشترک تلفن همراه به مبلغ ودیعه اش نرسیده یا سلب امتیاز نشده باشد نمی توان از ودیعه برداشت کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، فیضی افزود: اگر میانگین مبلغی که مشترک با تلفن همراه صحبت می کند، به مبلغ ودیعه اش برسد، بیشتر از آن نمی تواند مکالمه داشته باشد.

فیضی با بیان این که شرکت ارتباطات سیار از ودیعه کسی مبلغی را کسر یا برداشت نمی کند، گفت: اگر تلفن مشترکی به علت بدهی قطع شده باشد و زمانی تعیین شده ای که در مصوبه مجمع آمده سپری شده باشد، از مشترک سلب امتیاز و بدهی از ودیعه اش کسر می شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران افزود: در این خصوص آیین نامه ای وجود دارد که مشترکان می توانند آن را در پایگاه اینترنتی شرکت مخابرات مشاهده کنند.