دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر علی‏آبادی همچنان روی تیغ استعفاء

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور از استعفای بیش از صدنفر از دو شغله ورزشی خبر داد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، حجت الله ایوبی در حاشیه گردهمایی مدیران سازمان بازرسی کل کشور با موضوع انتخابات در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد آخرین وضع دوشغله های ورزش گفت: با پی گیری های انجام شده در معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور ،حدود صد نفر از دوشغله های ورزش استعفا دادند و فقط 80 نفر باقی ماندند که پرونده آنها به دادسرای دولت ارسال شد.

ایوبی گفت: برای این افراد سه ماه منع تعقیب صادر شده است که یک ماه آن پایان یافته است .معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور افزود:درباره وضع دو شغله ها پیشنهادهایی هم در مجلس مطرح است اما فضای عمومی مجلس به گونه ای نیست که بخواهند بر اصل 141 قانون اساسی ، استثنای جدیدی بزنند.

ایوبی همچنین به آخرین راهکار توافق شده با سازمان تربیت بدنی اشاره کرد و افزود: براساس این راهکار، با اصلاح اساسنامه فدراسیون ها و کمیته ملی المپیک ، مشاغل اصلی یعنی ریاست فدراسیون و کمیته ملی المپیک، دبیری، خزانه داری و دبیرکلی شغل محسوب می شوند اما نمایندگان سازمان و یک نفر کارشناس و خبره ای که فقط عضو فدراسیون ها هستند و هر ماه یکبار در جلسه شرکت می کنند، شاید بتوان آنها را از این امر استثنا کرد.