دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر موسوی: تورم فعلی، ناشي از مشكلات مديريت

ميرحسين موسوي درجمع مردم اسلام‌شهر تورم و گراني را از اصلي‌ترين معضلات فعلي كشور دانست و با اشاره به وظيفه دولت در رفع اين مشكل توجه به توليد ملي را راه‌حل اصلي اين معضل خواند.

به گزارش خبرنگار سياسي ايسنا، موسوي درادامه وجود تورم 25 درصدي را ناشي از مشكلات مديريتي دانست.

موسوي همچنين بي‌كاري را از ديگر آثار آنچه آن را مشكلات مديريتي مي‌خواند، دانست كه بداخلاقي‌ها، بد فرهنگي و فقر و فساد را به همراه دارد.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه بر اين جمله كه «سرنوشت ايران فقر نيست» تاكيد كرد و گفت:«اين جمله از يك سو به ظرفيت‌هاي عظيم و مختلف كشور اشاره دارد و از ديگر سو نشانه وجود فقري است كه به ظرفيت‌هاي مردم و كشور مربوط نيست، بلكه ناشي از مشكلات مديريتي است كه بايد حل شود.اين ما هستيم كه بايد بتوانيم با برنامه‌ريزي از ظرفيت‌هاي موجود براي اداره كشور استفاده كنيم.»

موسوي با تاكيد براينكه بايد از منابع كشور به ويژه منابع وابسته به نفت درست استفاده شود،گفت:«اينكه ما در گذشته و دوران دفاع مقدس توانستيم با ارقام ناچيز وضعيت نسبتا مطلوبي ايجاد كنيم، اما امروز با درآمدهاي عظيم نمي‌توانيم؛ نشان مي‌دهد مشكلات مديريتي داريم.»

موسوي درسخنانش همچنين تاكيد كرد كه براي رسيدن به توسعه‌ بهتر، بايد تعامل مناسبي با جهان داشته باشيم.

وي همچنين از برخي سياست‌هاي دولت كه آنها را «پخش بدون برنامه‌ريزي پول» و «اقتصاد صدقه‌اي» مي‌ناميد به شدت انتقاد كرد.

به گزارش ايسنا، موسوي همچنين درجمع دانشجويان دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر گفت:« بايد آگاهانه درصحنه تا 22 خردادماه باقي بمانيم.»

موسوي دانشجويان را بزرگترين سرمايه‌هاي ملت و دولت توصيف كرد و با بيان اينكه نبايد نگاه امنيتي درقبال دانشجويان وجود داشته باشد، گفت:« دانشجويان جز فضاي آزاد، با شور و نشاط، و خلاقيت چيزي نمي‌خواهند، دانشجويان ايران را آباد و پيشرفته مي‌خواهند، نه عقب‌مانده و متحجر.»

ميرحسين موسوي دربخش ديگري از سخنانش، با بيان اينكه اميدوار است رنگ سبز تمام كشور را فرابگيرد گفت:« رنگ سبز، رنگ توسعه است و آگاهي ضمانت مي‌كند كه هر تغييري به سمت اميد و نشاط باشد، ازمهمترين شعارهاي من اعتماد به نسل جوان است، من جوان را اميد كشور مي‌دانم كه نگاه امنيتي و توام با سوء ظن به او به ضرر كشوراست.»