دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر وضعیت نامزدهای انتخاباتی در نتایج یک نظرسنجی

مؤسسه راهبرد دانش، نتيجه نظرسنجي خود را در جامعه آماري با فراواني درصد شركت‌كنندگان بر مبناي پاسخ مثبت به «شركت فعال در انتخابات» با تعداد دو هزار نفر اعلام نموده است.
به گزارش خبرنگار «»، اين مؤسسه براي بالا بردن جامعه آماري خود با توجه به تشابه پرسش‌های خود، با دو سايت «بازنويس» و «آفتاب» از آمار دو سايت ديگر به ويژه در بخش پيش‌بيني‌اش با عنايت به رشد آماري در مقاطع گوناگون بهره برده است.بنا بر اين گزارش، نظرسنجي «بازنويس» بدين صورت بوده است: سوال: «از نظر توجه به خرد جمعي، صداقت و علم و توان حكومت‌داري، به كدام يك از گزينه‌هاي زير رأي مي‌دهيد؟»نتيجه: «تعداد كل آراي داده شده 77058 بوده كه از اين تعداد، 28086 نفر (44/36 درصد) به ميرحسين موسوي، 25454 نفر (03/33 درصد) به محمود احمدي نژاد، 21227 نفر (54/27 درصد) به محسن رضايي و 2291 نفر (9/2 درصد) به مهدي كروبي رأي دادند.»و نظرسنجي سايت «آفتاب نيوز» از اين قرار بوده است كه:سوال: «به کدام گزينه رأي نمي‌دهيد؟»نتيجه: تعداد كل آراي داده شده ۱۸۳۹۱به شرح زیر:
نتايج اين نظرسنجي بدين شرح است:

گفتنی است، طبیعتاً چنین نظرسنجی‌هایی احتمال و ضریب خطای چند درصدی دارند، اما با توجه به اینکه این نظرسنجی ترکیبی از چند نظرسنجی اینترنتی و میدانی است، به نظر می‌رسد که بتواند تا اندازه‌ای فضای انتخاباتی را به ویژه در بازه‌های زمانی مشخص تبیین و تحلیل کند و با نشان دادن شیب صعودی یا نزولی هر یک از نامزدها، میزان تأثیرگذاری برنامه‌های تبلیغاتی آنان را نشان دهد.ضمناً باید گفت، این نظرسنجی بیشتر نشان دهنده نظر نخبگان است و به دلیل ابزار محدود، کمتر به نظر توده مردم دسترسی داشته است.