دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر افروغ: دروغ و بی صداقتی امروز سکه رایج شده

مديرگروه علم و دين پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي بسیار متاسفم که دروغ و بی صداقتی در جامعه امروز ما و در آستانه انتخابات سکه رایج شده است.

این روزها با گرم شدن تنور رقابت انتخاباتی کاندیداها انتخابات ریاست جمهوری جهت کسب رای و نظر مردم بیش از هر زمانی به ارایه برنامه ها و توانایی های خود می پردازند. دراین میان نیز شاهد آن هستیم که یکی از نامزدها برای آنکه بتواند گوی سبقت را از رقبا برباید به هر دروغ و بی صداقتی متوسل شده که هر روز نیز اسناد خلاف آن منتشر می شود. رواج دروغ و بی صداقتی آن هم توسط اصحاب قدرت زنگ خطری را به صدا درآورده و نگرانی ها را به همراه داشته است.

درهمین حال عماد افروغ با انتقاد از رواج دروغ و بی صداقتی در جامعه به «فرارو» گفت:« با توجه به اعتمادی که مردم به نظام جمهوری اسلامی دارند و با توجه به جایگاهی که قدرت رسمی در جامعه دارد، بخشی از بی صداقتی ها و دروغ های که در فرهنگ عمومی به وسیله بی صداقتی های اصحاب قدرت ترویج می شود اشاعه آن در جامعه را به دنبال دارد.»

وی افزود:« به هر حال وقتی که ما شاهد آن باشیم که اباحه گرایی توسط اصحاب قدرت فراگیر می شود این اباحه گرایی به عرصه عمومی هم تسری پیدا می کند.»

افروغ با بیان اینکه «کیست که امروز شاهد آمارهای غلط و وعده های دروغین برخی اصحاب قدرت در جمهوری اسلامی نباشد» ادامه داد:« این اصلا قابل توجیه نیست یعنی اگر به مبانی ارزشی انقلاب اسلامی و سبقه فرهنگی و تاریخی جامعه مان توجه کنیم بایستی متوجه این معنا باشیم که اخلاق، معنویت، معرفت و ارزش های انسانی بالاترین ارزش برای ما حساب می شود.»

این استاد دانشگاه ادامه داد:« تحت هیچ شرایط و عنوانی نمی توانیم برای به رخ کشیدن عزمت جمهوری اسلامی یا برای کسب قدرت بیشتر یا حفظ قدرت یا حتی رسیدن به رفاه اقتصادی بیشتر، متمسک به دروغ و بی صداقتی شویم.»

وی با تاکید بر اینکه « یکی از ویژگی های که برای مدینه فاضله اسلامی حکمای اسلامی ذکر کرده اند صداقت در کنار محبت، عدالت، تدبیر و سیاست است» گفت:« به واقع نبایستی از صداقت به عنوان یکی از پراهمیت ترین افعال اخلاقی غفلت کرد، در عین حال نبایستی این را فقط در فرهنگ عمومی جستجو کرد.»

افروغ تاکید کرد:« با توجه به نقشی که قدرت دولتی در نظام ما بازی می کند اگر یک بی صداقتی توسط اصحاب قدرت صورت بگیرد این به صورت مضاعف و با ضریب قابل توجه ای به جامعه سرایت می کند.»

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه «نبایستی مشکلات کشور راصرفا در حد مشکلات رفاهی و اقتصادی تقلیل داد بلکه باید توجه ویژه ای به مشکلات اخلاقی آن هم داشت» گفت:« اتفاقا برخی از مشکلات اقتصادی ما در گرو این بی صداقتی ها است، با صداقت و اخلاق و با پرهیز از دروغ می توان امیدوار بود که بتوان مشکلات اقتصادی را هم حل کرد.»

وی افزود:« جامعه ای که فقط دل مشغولی اش شکمش و اقتصادش به هر شیوه ای باشد آن جامعه، جامعه مطلوبی نیست و به تعبیرحکمای باستان چنین جامعه ای شهر خوکان است.»

افروغ گفت:« باید دقت کرد که ما مدینه فاضله ای را دنبال می کنیم که در آن اخلاق، صداقت، معنویت و ارزش های انسانی و الهی حرف اول و آخر را می زند.»

وی افزود:«مسلم است برای تحقق ارزش های اخلاقی و احکام اسلامی نیاز به قدرت و اقتصاد داریم اما اقتصاد و قدرت در بهترین حالتشان تقدم رکنی و وسیله ای دارد.»

این استاد دانشگاه تصریح کرد:« تقدم ارزشی از آنِ اخلاق است، وسیله تقدم ارزشی باید در سایه تقدم رکنی مشهود باشد یعنی اینکه ما نمی توانیم از هر طریقی و با تمسک به هر شیوه ای حفظ قدرت کنیم یا به قدرت بیشتر برسیم یا به اقتصاد خودمان سامان دهیم.»

افروغ در خاتمه گفت:« بنابراین بایستی به مسئله اخلاق توجه بیشتری کرد و در این بین نبایست از نقش بی صداقتی های اصحاب قدرت در اشاعه دروغ نیز غفلت کرد.»