دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر انجام بزرگترين نقل و انتقال سهام در سال 88

با معامله بلوك 15.7 درصدي بانك ملت به ارزش 458 ميليارد تومان ، بزرگترين نقل و انتقال سهام و خصوصي سازي سال 88 توسط كارگزاري صبا تأمين انجام شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، شركت كارگزاري صبا تأمين به عنوان متولي انتقال بلوك 15.7 درصدي سهام بانك ملت، بزرگترين نقل و انتقال سهام و خصوصي سازي سال جاري را به ارزش 458 ميليارد تومان به خود اختصاص داد.
اين بلوك سهام در حالي بانك ملت بابت رد ديون دولتي از سازمان خصوصي سازي به سازمان تأمين اجتماعي منتقل شده كه بعد از عرضه 5 درصد سهام و كشف قيمت 105 توماني هر سهم بانك ملت در 30 بهمن، در مجموع 26 درصد از سهام اولين بانك دولتي حاضر در بورس به قيمت هاي هر سهم 1303 و 1304 ريال به نهادهايي چون صندوق بازنشستگي ، آستان قدس رضوي ، ساتا، سازمان تامين اجتماعي و صندوق فرهنگيان واگذار شد.

اين در حالي است كه 40 درصد از سهام بانك هزار و 341 ميليارد توماني نيز به سهام عدالت وگذار شده است.