دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر جزئيات نحوه برگزاري كنكور 88

معاون سازمان سنجش جزئيات برگزاري كنكور 88 را تشريح كرد.

حسين توكلي در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي فارس با بيان اينكه در كنكور 88 يك ميليون و 251 هزار و 516 نفر تقاضانامه الكترونيكي ثبت‌نام را تكميل و براي سازمان سنجش ارسال كرده‌اند، گفت: در كنكور 88 به هر يك از داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني و زبان‌هاي خارجي اجازه داده شده است تا در صورت علاقمندي به شركت در در گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي و هنر علاقمندي خود را در زمان ثبت‌نام اعلام كنند كه بر اين اساس 139 هزار و 602 نفر علاقمندي خود را در گروه‌هاي آزمايشي زبان‌هاي خارجي و هنر اعلام كرده‌اند.
وي با تأكيد بر اينكه آزمون هر يك از گروه‌هاي آزمايشي 5 گانه در يك نيم‌روز به طور جداگانه برگزار مي‌شود، گفت: داوطلبان هر يك از گروه‌هاي آزمايشي بايد براي شركت در كنكور 88 و ورود به جلسه آزمون كارت ورودي خود را با اطلاعات محرمانه‌اي كه دارند از سايت سازمان سنجش دريافت كنند.
معاون سازمان سنجش اظهار داشت: با احتساب داوطلباني كه علاقمندي خود را در گروه‌هاي آزمايشي هنر و زبان‌هاي خارجي اعلام كرده‌اند يك ميليون و 391 هزار و 118 كارت ورود به جلسه كنكور به صورت اينترنتي صادر شده است.

وي با تأكيد بر اينكه داوطلباني كه 2 يا 3 گروه آزمايشي را ثبت‌نام كرده‌اند بايد پرينت كارت‌هاي گروه‌هاي آزمايشي 2 و 3 خود را نيز دريافت كنند، گفت: بر اساس برنامه‌ پيش‌بيني شده كارت‌هاي ورود به جلسه آزمون در روزهاي دو شنبه اول تير و سه شنبه 2 تير بر روي سايت سازمان سنجش قرار مي‌گيرد و هر داوطلب مي‌تواند در موعد مقرر با مراجعه به سايت سازمان سنجش و ارايه اطلاعات محرمانه كارت خود را دريافت كنند.
توكلي با بيان اينكه كنكور 88 در صبح و بعد از ظهر روزهاي 5 شنبه 4 تير، جمعه 5 تير و صبح شنبه 6 تير 88 برگزار مي‌شود، اظهار داشت: كنكور 88 در 394 شهرستان برگزار مي‌شود.
وي درباره تعداد افراد شركت‌كننده در گروه‌هاي مختلف آزمايشي كنكور 88 گفت: در گروه آزمايشي علوم رياضي و فني 307 هزار و 141 داوطلب، در گروه آزمايشي علوم تجربي 441 هزار و 690 داوطلب،‌ در گروه آزمايشي علوم انساني 458 هزار و 318 داوطلب، در گروه آزمايشي هنر 57 هزار و 374 داوطلب و در گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي 126 هزار و 595 داوطلب در كنكور 88 شركت كرده‌اند.
معاون سازمان سنجش درباره زمان دقيق برگزاري كنكور 88 اظهار داشت: آزمون گروه آزمايشي رياضي و فني و گروه آزمايشي هنر به ترتيب در صبح و بعد از ظهر 5 شنبه 4 تير، آزمون گروه آزمايشي علوم تجربي صبح روز جمعه 5 تير و آزمون گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي بعد از ظهر روز جمعه 5 تير و آزمون گروه آزمايشي علوم انساني صبح شنبه 6 تير برگزار مي‌شود.