دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر جزيره‌هاي پراكنده، نمايش‌هاي بي‌هدف

1ـ اين روزها روزهاي مهمي براي فـوتبـال بـاشگـاهـي ماست.

به نوشته کلمه سبز، شايد در ابتدا اين‌طور به نظر برسد كه به‌دليل پـايـان رقـابـت‌هـاي ليـگ برتر و جام حـذفـي روزهـاي بـي‌خبري را سپري مي‌كنيم، اما تمام حوادث يك فصل فـوتبـال بـاشگـاهـي كشـور در همين روزهـا كـه بـه سـرعت در حال سپري شــدن هـسـتـنــد رقــم مــي‌خـورنـد; به‌مثابه آتش زير خاكستر!

2ـ ‌هـمـان‌طـور كـه قـبلا هم گفته شـد، ابـتـدا بـايـد مـربي انتخاب شود و او يا «تيم فني» بازيكنان مورد نظرشان را جذب كنند، بر اين موضوع تاكيد بسياري داريم، اما روند فعلي در باشگاه پرسپوليس، عملكرد سال گذشته‌شان را به‌ياد مي‌آورد!

روز گـذشـته اميرحسين صادقي، شيث رضايي و ابراهيم شكوري كه همگي در خط دفـاع بـازي مـي‌كـنـنـد بـا پـرسـپـولـيـس قـرارداد امـضـا كـرده‌اند. اين در حالي است كه پـرسـپـولـيـس رحـمـان رضـايـي، سـپهر حيدري، مجتبي شيري، فرانك آتسو، نبي‌الله باقري‌ها، عليرضا محمد و مسعود زارعي را نيز در خط دفاع در اختيار دارد.

در خـط هـافـبك نيز ميثم بائو به پرسپوليس پيوست و به لشگر فانتزيست‌هاي خط مياني اضافه شد; علي كريمي، كريم باقري، حسين بادامكي، ايوان پترويچ،نيكبخت واحدي، مازيار زارع، محمد منصوري، پژمان نوري، بهادر عبدي و… اين در حالي است كه تقريبا اكثر هافبك‌هاي شاخص ليگ در فصل گذشته نيز مدنظر آنها هستند!

احـتـمـالا در مـيانه فصل سرمربي آينده سرخ‌ها مانند فصل گذشته فرياد برخواهد آورد كه: در اين تيم همه ستاره‌اند; اين تيم خصوصا در خط مياني كارگر ندارد! با توپ بـازيـكـنـان خـوبي‌اند و بدون توپ تماشاگراني با لباس قرمز! در خط حمله نيز حكايت همين‌گونه است، ابراهيم توره، محسن خليلي، فرهاد خيرخواه، هادي نوروزي و اشيتيم آرفي كه به‌تازگي به آنها اضافه شده و در بادي امر نويد خط حمله‌اي رويايي را مي‌دهد. دقيقا مثل فصل گذشته! اما… خليلي كه مصدوم شد و در بازگشت هيچگاه آن مهاجم خطرناك سابق نبود، توره يك بازي در ميان بد بود و متوسط. مقايسه كنيد ابراهيم توره در پيكان را كه نيمي از تيم‌هاي ليگ برتر خواهان او بودند با توره‌اي كه در پرسپوليس بـود و بـعـضا به‌دليل نيمكت‌نشيني با همه لجبازي مي‌كرد و به كسي پاس نمي‌داد! در مورد خيرخواه و نوروزي نيز عملكردشان گواه همه چيز است!

آرفـي در تـيـم بـحـران‌زده پـيـام سـتـاره‌اي بي‌بديل بود و به‌درستي يكي از بهترين خـريـدهـاي خـارجـي فـوتـبال ما پس از انقلاب لقب گرفت، اما نكته‌اي كه ترديدها را افـزايـش مي‌دهد عدم توجه به ساختن زوج مناسبي براي خط حمله است. نكته‌اي كه آن را تـاكـتـيـك‌هـاي سـرمـربـي‌اي تـعيين مي‌كند كه هنوز انتخاب نشده است! تاريخ پـرسـپـولـيس نشان مي‌دهد، خط حمله‌هاي زهردار آنها را هميشه يك «زوج» مناسب تـشـكيل مي‌داد، يك فوروارد بلندزن، يك فوروارد سرعتي و تكنيكي، يكي متخصص در عمق و ديگري متخصص در ضربات بلند و…

3ـ خـوب و حـتـي عـالـي بـودن، دلـيـل بـر جـذب يك بازيكن نيست، انتخاب‌ها بايد بـراسـاس سـاخـتار تيمي و نيازهاي تيم باشد تا به سرنوشت فصل گذشته دچار نشوند، پـرسـپـولـيـس در فـصل گذشته بي‌نهايت بازيكن خوب داشت، اما هيچوقت تيم نشد! جزيره‌هايي پراكنده‌اي بودند براي نمايشي بي‌هدف!‌