دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر دليلي براي حمله به ايران نداريم

سرويس بين‌الملل «» ـ به دنبال پافشاري‌هاي پياپي رژيم اشغالگر قدس به آمريکا، مبني بر هر گونه اجازه و حمايت حمله احتمالي به ايران، ژنرال پترائوس، فرمانده ارشد نظاميان آمريکا در خاورميانه، اعلام کرد: هيچ دليلي براي حمله به ايران نداريم.

او كه خود را فرمانده منطقه‌اي به وسعت بيست كشور از جمله ايران مي‌خواند، به خبرنگار «الحيات» گفته است: هرچند منطقه از رفتار ايراني‌ها نگران است و اسرائيل نيز تلاش دارد تا اوباما را براي حمله به ايران تشويق كند، بايد براي اين كار انگيزه‌اي باشد و به صرف اينكه اسرائيل بخواهد يا كشور ديگري نگران باشد، نمي‌توان چنين کاري کرد، زيرا نمي‌توان پيامدهاي آن را عليه منطقه و حتي اسرائيل و جهان غرب پيش‌بيني نمود.

به گزارش «»، خبرنگار «الحيات» كه مي‌کوشيد جمله‌اي از پترائوس عليه ايران بگويد، پرسيد: اوباما دست دوستي به سوي ايران دراز کرده و اعلام نموده است كه اگر ايران به سلاح هسته‌اي هم دست پيدا كند، دست خود را نخواهد كشيد و …که پترائوس سخن او را قطع كرد و گفت: اصلا اين اخبار را تأييد نمي‌كنم، چرا که به نظر مي‌رسد اخبار نادرستي در اختيار شما گذاشته‌اند. من تأكيد مي‌كنم سياست اوباما، سياست مذاكره است نه تهاجم. بله اگر ايراني‌ها به منافع ما حمله كنند، شرايط فرق مي‌كند، اما تاكنون اين رخ نداده است.
همچنين گفته برخي مسئولان عراق، مبني بر فرستادن اسلحه به اين کشور و اسلحه‌هاي پيدا شده در «الخضرا»، بايد بررسي شود و به گفته‌هاي غير رسمي نمي‌توان استناد كرد.

بار ديگر خبرنگار پرسيد: آمريكا بيشتر به ايران نياز دارد يا ايران به آمريكا؟ و وي پاسخ داد: حساب‌هاي منطقه‌اي را نمي‌توان اين‌گونه تحليل كرد. ما منافع مشتركي با ايران داريم و دشمنان مشترك از جمله طالبان؛ بنابراين، موازنه منافع و مشتركات با يك كفه و در قالب يك پرسش، كار درستي نيست. ايران در منطقه فعال بوده و در محاسبات منطقه‌اي، وزنه قابل قبولي است. همچنين با كشورهاي عربي، افغانستان و پاكستان روابط گسترده داشته و در معادلات منطقه نفوذ دارد و در روابط خاورميانه بزرگ هم در برخي مسائل داراي محوريت است؛ بنابراين، موضوع فراتر از نياز ايران به آمريكا يا نياز ما به ايران است.

وي در پايان در پاسخ به پرسش خبرنگار، مبني بر اين که برنامه شما براي ايران چيست، پاسخ داد: اگر هم برنامه‌اي داشته باشم، به آگاهي تو نخواهم رساند.