دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر كدهاي بين‌شهري حذف نخواهد شد

رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران گفت: حذف كدهاي بين شهري در دو شهر استان اصفهان موردي بوده و به تمام استان‌ها عموميت داده نخواهد شد.

وفا غفاريان در گفت‌وگو با فارس، در خصوص حذف كدهاي بين شهري در دو شهرستان استان اصفهان اظهار داشت: حذف كدهاي بين شهري در دو شهر استان اصفهان بر حسب تصويب موردي هيات دولت بوده است و به تمام استان‌ها عموميت داده نخواهد شد.
رئيس هيات مديره شركت مخابرات ايران تاكيد كرد: اين طرح مربوط به دو سال پيش است كه در همان سال كار گسترده و مشتركي بين شركت‌هاي ارتباطات زير ساخت، شركت مخابرات ايران و شركت هاي مخابرات استاني انجام شد و طرح پيشنهادي براي ارجاع به شوراي اقتصاد آماده شد.

وي ادامه داد: در همان سال به دليل كاهش درآمد مخابرات، پيشنهاد مذكور از سوي شوراي اقتصاد رد و اجراي طرح متوقف شد.