دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر مصر هم از حق هسته‌اي ايران دفاع كرد

سرویس بین‌الملل ـ «سليمان عواد»، سخنگوي رئيس‌جمهور مصر، به «السفير» ـ چاپ لبنان ـ گفت: هرچند از نفوذ ايران در منطقه خاورميانه و خليج فارس نگراني داريم، اما فعاليت هسته‌اي، ارتباطي با اين موضوع ندارد و مصر از كشورهايي است كه استفاده از انرژي هسته‌اي در راستاي منافع ملي هر كشور را تأیيد مي‌كند، مگر اين‌كه خلاف آن ثابت شود.

عواد اظهارات سردمداران اسرائيل مبني بر «ايران دشمن مشترك منطقه» را رد كرد و گفت: هيچ دليلي ندارد از ايران به عنوان دشمن مشترك در منطقه ياد كرد اما به صراحت مي‌گويم از موضع اعراب و دشمن مشترك آنها در منطقه حمايت مي‌كنيم.