دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر هيجان كاذب، هرگز

اين روزها بحث تزريق روحيه به تيم ملى فوتبال قبل از رويارويى با كره شمالى نقل هر مجلس ومحفلى است. حتى در يك جمع خانوادگى هم مى شود اين مساله را ديد (البته بعد از مطرح شدن بحث انتخابات) همه بر اين باورند كه روحيه بالا و انگيزه لازم براى پيروزى در بين بازيكنان تيم ملى عامل اصلى موفقيت تيم ملى است. اما بحث مهم اينكه اين روحيه از كجا و چه طريقى قرار است به بازيكنان منتقل شود؟

به نوشته جوان، خب پيشنهادها و نظريه هايى هم در اين بين مطرح مى شود كه در نوع خود كم نظير است، يكى از اين نظريه ها همين چند روز قبل مطرح شد و آن اينكه با به نمايش گذاشتن فيلم هاى مهيج قبل از ورود بازيكنان به زمين مسابقه آنها را به شور و هيجان بياوريم.

شاهد مثال اين مساله نيز وجود دارد، مى گويند گوارديولا سرمربى بارسلونا پيش از رويارويى با منچستر در فينال ليگ قهرمانان اروپا ۷ دقيقه از صحنه هاى جذاب و مهيج فيلم گلادياتور را براى بازيكنانش به نمايش گذاشت و بعد آنها را راهى ميدان مسابقه كرد. نتيجه بازى را همه مى دانند؛ بارسا موفق شد در روزى كه منچستر با سلسله اشتباهات فرگوسن در مهره چينى ضعيف ترين بازى اخير خود را به نمايش گذاشت اين تيم را دو بر صفر شكست دهد.

خدمت آنها كه اين تئورى را به افشين قطبى ديكته مى كنند عرض كنم كه نه تيم ملى فوتبال ايران بارسلون است و نه كره شمالى منچستر، بازيكنان فوتبال ايران بارها نشان داده اند كه غير قابل پيش بينى ترين بازيكنان جهان هستند و درست در شرايطى كه تصور آن نمى رود از هيچ همه چيز مى سازند و بر عكس، پس نيازى به اين قبيل هيجانات كاذب نيست كه اى بسا با يك فيلم ۷۰۰ دقيقه اى به جاى ۷ دقيقه اى باز هم نتيجه اى عكس بگيريم.

در ثانى كره شمالى، منچستر نيست، آنها خوب مى دانند چه مى خواهند و انگيزه لازم را هم دارند به خصوص اينكه الان در موقعيتى از نظر سياسى قرار دارند كه به اين پيروزى بيش از هر زمان ديگر نياز دارند بنابراين امكان اشتباهى از نوع اشتباه فرگوسن به حداقل ممكن مى رسد.

با اين حساب آيا بهتر نيست به جاى پيشنهاد هاى اينچنينى اجازه دهيم قطبى و تيم ملى با آرامشى كه امروز از آن برخوردارند به كار خود برسند.