دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر … و ارغوان نفس هم نکشيد

بزرگ ترين شگفتي مسابقات، با حذف جوکوويچ تنيسور صرب در آخرين بازي هاي مرحله سوم رقم خورد. جوکوويچ شنبه شب، در سه ست به فيليپ کول شرايبر تنيسور آلماني بازي را واگذار کرد و وداعي زودهنگام با مسابقات داشت. کول شرايبر در سيد 29 مسابقات قرار دارد. جوکوويچ در انتهاي بازي به خبرنگاران گفت؛ «باور نمي کنم، اين، من نبودم.»

به نوشته اعتماد، با حذف جوکوويچ بيش از همه فدرر نفس راحتي کشيد. حالا از سمتي که او در جدول حضور دارد چهره هاي معتبر تنها اندي راديک و دل پورتو هستند. فدرر شنبه شب در دور سوم يک بار ديگر پايش لغزيد و يک ست به سن ماتيو داد اما در نهايت سه ست بعدي را برد و به مرحله يک هشتم پاي گذاشت تا با يک چهره قديمي يعني تامي هاس رويارو شود. هاس طي يک سال گذشته با مصدوميت دست به گريبان بوده و تا رده 63 سقوط کرده است. ديدار فدرر با هاس امروز برگزار مي شود و برنده به جمع هشت نفر نهايي مي رود.

در ديگر ديدارهاي يک هشتم نهايي که امروز برگزار مي شود، اندي راديک امريکايي (سيد 6) به ديدار مون فليس فرانسوي (سيد 10) مي رود. اندي راديک شنبه شب با شکست مارک گي کل، براي اولين بار در عمر مسابقات حرفه يي خود توانست به دور چهارم رولان گاروس پاي بگذارد. مون فليس هم از سد متزلر (سيد24) در سه ست گذشته بود.

در بازي ديگر امروز، دل پورتو (سيد 5) به ديدار تسونگا تنيسور دورگه فرانسوي (سيد 9) مي رود که از همين حالا مي توان رقابت سنگين و فشرده يي را متصور شد. روبردو اسپانيايي هم که نااميدانه خود را براي ديدار با جوکوويچ آماده کرده بود، بايد با کول شرايبر آلماني ديدار کند. از ديدارهاي يک هشتم نهايي مردان چهار ديدار هم ديروز انجام شد که تا لحظه تنظيم اين مطلب تنها تکليف يک بازي مشخص شده بود که در آن گونزالس شيليايي در سه ست هانسکيو رومانيايي را در هم شکست.

اما در قسمت زنان… ارغوان در ديدار با سافينا با تمام وجود درک کرد که چرا اين روس بلندقامت و درشت هيکل (185 سانتي متر قد و 70 کيلو وزن) در صدر جدول زنان قرار گرفته است. دينارا سافينا در بازي با ارغوان رضايي فرصت نفس کشيدن به او نداد و در دو ست (1-6 و 6-0) با قاطعيت پيروز شد و به يک چهارم نهايي رفت. سافينا در چهار بازي خود حتي يک ست هم به حريفان نداده و تنها پنج گيم باخته است.

در ديگر بازي اين مرحله کيبالکوا از اسلواکي توانست اگنس ژاوا تنيسور شگفتي آفرين اين دوره و حذف کننده ونوس ويليامز را در دو ست شکست دهد و به عنوان مهمان ناخوانده يک چهارم نهايي خود را معرفي کند. در ديگر بازي هاي مرحله يک چهارم نهايي زنان امروز، سرنا ويليامز (سيد 2) با وژنياک (سيد 24) ديدار مي کند.

يانکوويچ صرب به ديدار کريسته آتنيسور رومانيايي مي رود که در مرحله سوم موفق شد کارولين وژنياکي دانمارکي و سيد 10 مسابقات را شکست دهد. کريسته آ سيد 40 زنان است. کوزنتسواي روس با رادوانسکا (سيد 12) ديدار مي کند و بالاخره در يکي از معدود رويارويي هاي تمام غربي، رازانو فرانسوي به ديدار اشتوسر استراليايي مي رود. اشتوسر هماني است که غافلگيرانه دمينتوا را شکست داده بود.

به هر حال تنيس زنان هر روز بيش از قبل در مالکيت دختران خوش بنيه اروپاي شرقي قرار مي گيرد. حتي نمايندگان دانمارک و کانادا هم (وژنياکي يا وژنياک) از مهاجران اروپاي شرقي هستند. در 12 نفر اول رده بندي زنان، 10 نفر يا از اروپاي شرقي هستند يا از مهاجران شرق اروپا به غرب. آن دو نفر باقيمانده هم که مشخص است؛ خواهران سياهپوست ويليامز.

ديشب در ديگر بازي هاي يک هشتم نهايي، شاراپوا با نا لي چيني ديدار کرده بود و آنا ايوانوويچ هم به ديدار آزارنکاي بلاروسي رفته بود. و بالاخره يک بار ديگر فهرست نامداران حذف شده تا پايان مرحله سوم را مرور کنيم؛ جوکوويچ، ژيل سيمون، ونوس ويليامز، النا دمينتوا، کاترين وژنياکي، ناديا پتروا، ورا زناروا، آملي مورسمو، پتي اشنايدر و فلاويا پانتا.