دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر خانه مشترک آبي و قرمز

نشست هماهنگي بين مديران عامل دو باشگاه استقلال و پرسپوليس برگزار شد.

به گزارش ايسنا، در اين جلسه انصاري فرد و واعظي آشتياني با بررسي مسائل جاري بر وجود هماهنگي دائمي بر تشديد رقابت در صحنه هاي ورزشي، بازرگاني و تبليغات بين استقلال و پرسپوليس تاکيد کردند.

مديران عامل باشگاه‌هاي استقلال و پرسپوليس با تاکيد بر اين واقعيت که صحنه ورزش بدون رقابت فاقد روح است اعلام كردند، فرهنگ سازي در ورزش کشور مستلزم اتخاذ رويه و روش مشترک اين در باشگاه است.

واعظي آشتياني و انصاري فرد با تشخيص اين ضرورت بر تشکيل شوراي مشترک خط مشي بين دو باشگاه تاکيد و مقرر داشتند اين شورا با در اختيار داشتن دبيرخانه دائمي نسبت به تهيه نظام نامه هاي مختلف اقدام كند.

در اين جلسه مقرر شد دبيرخانه اين شورا در محل مستقل تشکيل و به مدت 6 ماه مسووليت شوراي مشترک خط مشي استقلال و پيروزي به عهده حسين منتظر موعود، قائم مقام باشگاه پيروزي باشد.