دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر طرح اغراق آميز كاستي‏ها با سياه نمائي!

كميته فرهنگي فدراسيون فوتبال در اطلاعيه اي از رسانه هاي گروهي خواست از تيم ملي فوتبال حمايت كنند.

به گزارش فارس، متن اطلاعيه كميته فرهنگي به شرح زير است:

در عصر حاضر، ورزش مفرح،هيجان انگيز و شور آفرين فوتبال،از قلمرو خويش فراتر رفته و در گسترده اي به وسعت تمامي عالم به مثابه يك پديده موثر در عرصه ها ي فرهنگي،سياسي، اجتماعي و اقتصادي، توجه اقوام و ملل گوناگون را به خود معطوف داشته است. دركشور عزيز ما نيز اقشار وسيعي از آحاد مردم به ويژه جوانان رويدادهاي فوتبال را با دقتي خاص و علاقه اي وصف ناشدني پيگيري مي كنند و از ابعاد گوناگون اين پديده تاثير مي پذيرند.

كميته فرهنگي فدراسيون فوتبال با توجه به اين امر مهم، ايمن سازي محيط اخلاقي، سالم سازي فضاي فرهنگي باشگاه ها و روابط حاكم بر فوتبال كشور، ارتقاي سطح دانش و اعتلاي فرهنگ مخاطبان را سر لوحه برنامه هاي دامنه دار خويش قرار داده و تلاش مي كند با ايجاد زمينه و بستر مساعد، سازماندهي منسجم و انديشمندانه و اتخاذ روش هاي مناسب مبتني بر آموزه هاي ديني و با ارائه الگوهاي صحيح رفتاري ظرفيت هاي بي بديل نهفته درنزد دوستداران فوتبال را منصفه ظهور رساند و با تكيه براين سرمايه عظيم در مسيري سازنده و پويا،موجبات شكوفايي روز افزون ورزش كشور را فراهم آورد.

خوشبختانه مي توان ادعا كرد كه درطول يكسال گذشته در اين راستا اقدامات موثري صورت گرفته و نتايج اميد بخشي حاصل شده است اما افسوس كه حركت الهام بخش و تلاش مستمر دست اندركاران امور فرهنگي اين فدراسيون با وجود وضوح آثار و آشكار بودن نتايج آن از ديد عزيزان زحمتكش صدا و سيماي جمهوري اسلامي پنهان مانده و عوامل توليد برنامه هاي ورزشي رسانه ملي با ناديده گرفتن اين گونه اقدامات سودمند، تكرر خاطر و گلايه هاي گوناگون كاركنان ساعي، صديق، خيرخواه فدراسيون را باعث شده و در برهه حساس و خطير كنوني گاه با سياه نمائي مطرح كردن اغراق آميز كاستي ها و نقايصي كه متاسفانه به ناگزير هنوز وجود دارند و مادرصدد رفع آن هستيم به اين دغدغه هراس انگيز كه مبادا مخاطبان رسانه نگران و مايوس و اذهان ايشان مشوش شود، دامن مي زنند.

كميته فرهنگي فدراسيون فوتبال از مسئولان رسانه ملي توقع تبليغ بي مورد را ندارد و درقبال انجام وظيفه چشم اميد به رضايت حضرت حق سبحانه و تعالي دوخته است.ليكن به مصداق آيه شريفه (واما بنعمه ربك فحدث) آماده است كه دراثبات مدعاي خويش بر خلاف آنان كه از پاسخگويي طفره مي روند جزئيات اقدامات فرهنگي انجام شده را مفصلا تشريح كند و آثار و نتايج قابل توجه آن را در معرض قضاوت كارشناسان آگاه و علاقمندان جامعه فوتبال ايران قرار دهد.

نيك مي دانيم صدا و سيماي جمهوري اسلامي به مثابه يار دوازدهم ،همواره به مثابه يار دوازدهم، همواره پشتيبان فوتبال كشور بوده و هيچگاه اين فدراسيون را در مواجهه با مشكلات و تحمل مشقات،خصوصا در عرصه هاي بين المللي تنها و بي پناه نگذاشته است،كه از اين بابت صميمانه تشكر و قدرداني مي كنيم.