دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر مخالفان احمدی‏نژاد، خان‏های پس از انقلاب

دبير جبهه عدالت و پيشرفت گفت : از جمله برنامه هاي دكتر احمدي نژاد در دوره دوم رياست جمهوري آن است كه با خان هاي پس انقلاب مبارزه جدي و قاطعانه نموده و تكليف آنها را يكسره نمايد.

به گزارش بولتن، سيد رمضان شجاعي با اشاره به اينكه امام عظيم الشان در مجموعه گفتار هاي خود براي مسئولين، دولتمردان ونهادهاي مسئول در جامعه، آنان را نوكر و خدمتكار مردم معرفي مي نمودند، افزود:با اين وجود در طول سالهاي پس از پيروزي انقلاب و بالاخص در دوره پس از پايان جنگ تحميلي گروههايي پديدار شدند كه با سوء استفاده از موقعيت ها و شرايت قدرت به چپاول سروتها و امكانات مردم و كشور پرداخته و اندك اندك در نقش خان هاي پس از انقلاب ظاهر شدند.
وي با ياد آوري ظلمها و نگاه رعيت محور “خان” در پيشينه تاريخي مردم افزود:اين عده نيز در عمل مردم را نه ولي نعمت بلكه رعيت و ابزار چپاول و سوء استفاده خود داشته ودر واقع ربا آنان نقشي بيش از واسطه اجراي فرامين خود نمي دانستند.
نماينده مردم ساري در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد:خان هاي پس انقلاب در طول دوره هاي مختلف مديريت اجرايي كشور با ابزارهاي مختلف بر ثروت وقدرت خود افزوده اند و تنها دوره اي كه فعاليت آزادانه آنان و اطرافيانشان براي خان سالاري به مشكل برخورد كرده دوره رياست جمهوري دكتر احمدي نژاد است.
وي افزود:احمدي نژاد با كور و كمرنگ نمودن منافذ سوء استفاده هاي سياسي و اقتصادي توانسته است عملا زمينه آسيب فراوان به كانونهاي قدرت وثروت اين افراد را فراهم آورده و طعم خدمت و نزديكي دولتمردان با مردم را به آنها بچشاند.
شجاعي تاكيد كرد بر اساس اطلاعات موجود از جمله برنامه هاي آقاي احمدي نژاد در دوره دوم رياست جمهوري، مبارزه جدي و قاطعانه با خان هاي پس از انقلاب است كه در اين صورت يكي از موانع بزرگ پيشرفت و اقتدار كشور از ميان برداشته خواهد شد.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در پايان افزود: مردم به خوبي مطلع هستند كه ريشه بسياري از مخالفت ها و ابراز نگراني ها از پيروزي احمدي نژاد در انتخابات را نيز بايستي در نگراني خان هاي انقلاب جستجو نموده كه قطعاْ با حضور و راي قاطع مردم اين گام بزرگ براي اجراي عدالت و پيشرفت در كشور محقق خواهد شد.