دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر نامه‌هاي مردمي به محسن رضايي

پایگاه اینترنتی دکتر محسن رضایی برخی از نامه‌های رسیده به این پایگاه را که خطاب به وی نوشته شده است، گلچین کرده که به شرح زیر می‌آید:
دوشنبه 11 خرداد 88:
 
– فيلمت را ديدم؛ مثل خاك پاك دوكوهه و شلمچه بود. كليك كنيد
– فيلمت را ديدم؛ مرد روزهاي سخت بايد هم بي ريا و پاك باشد. كليك كنيد
– فيلمت را ديدم؛ واقعاً اصلح هستي ولي ميگويند رايت پايين است. كليك كنيد
– فيلمت را ديدم؛ از صميم قلب آرزو كردم شما رئيس جمهور شويد. كليك كنيد
– فيلمت را ديدم؛ محترمانه بود قبل از اين تصميم گرفته بودم راي ندهم. كليك كنيد
– فيلمت را ديدم؛ از وجود فردي مثل تو در جامعه ام احساس افتخار مي‌كنم. كليك كنيد
– فيلمت را ديدم؛ نتيجه هر چه باشد با اين فيلم پيروز واقعي تو هستي. كليك كنيد
– فيلمت را ديدم؛ آنجا كه گفتي در صورت جوانها شادي نيست گريه‌ام گرفت. كليك كنيد
– فيلمت را ديدم؛ معني اسم قبلي ات يعني سبزوار خيلي جالب بود. كليك كنيد
– فيلمت را ديدم؛ در يك جمله اين بود كه فقط توكلت به خداست. كليك كنيد
– فيلمت را ديدم؛ بي نظير بود: ‌شفاف و روشنفكرانه و منطقي. كليك كنيد
– فيلمت را ديدم؛ همان آقامحسني كه در ذهنم از تو ساخته بودم. كليك كنيد
– فيلمت را ديدم؛ از سر دغدغه بود من هم از سر تكليف به تو راي مي‌دهم. كليك كنيد
– فيلمت را ديدم؛ متفاوت بود ولي مردم ژست گرفتن را بيشتر مي‌پسندند. كليك كنيد
– فيلمت را ديدم؛ گلايه نامه يك رزمنده را هم بخوان سبزه وار جان. كليك كنيد
– فيلمت را ديدم؛ تحت تاثير سادگي خاص آن قرار گرفتم. كليك كنيد
– فيلمت را ديدم؛ چرا صداوسيما اين فيلم‌ها را قبلاً پخش نمي كرد. كليك كنيد
– فيلمت را ديدم؛ به خدا حيف است كمتر از 25 ميليون رأي بياوري. كليك كنيد  
– فيلمت را ديدم؛ فهميدم دوست پدر شهيدم چه گونه مردي است. كليك كنيد
– فيلمت را ديدم؛ از اينكه مادرم بختياري است احساس افتخار كردم. كليك كنيد
– فيلمت را ديدم؛ صداقت شما را بيش از پيش در آن ديدم. كليك كنيد
– فيلمت را ديدم؛ مدتها دنبالت مي‌گشتم و حالا نيروي عجيبي گرفتم. كليك كنيد
– فيلمت را نديدم؛ بچه‌ها زنگ زدند و گفتند محسن رضايي تركوند. كليك كنيد
– فيلمت را ديدم؛ مصداق اين جمله بود كه كاري كنيد كه بماند. كليك كنيد
– فيلمت را ديدم؛ فهميدم بچه‌هاي جنگ چه لذتي از تكرار نامت مي‌برند. كليك كنيد
– فيلمت را ديدم؛ انتظارم از همدم و همنفس شهدا جز اين نبود. كليك كنيد
– فيلمت را ديدم؛ به اميد پيروزي مرد پر مغز و بي ادعا. كليك كنيد
– فيلمت را ديدم؛ رزمنده‌هاي خيبري و جوان‌هاي امروز با تو اند. كليك كنيد
– فيلمت را ديدم؛ به هم‌رزمانت احترام گذاشتي و سوءاستفاده هم نكردي. كليك كنيد
– فيلمت را ديدم؛ همان مرد مرد به دور از مردم فريبي. كليك كنيد
– فيلمت را ديدم ؛ همان آقامحسن صادق و بی ریای جنگ. كليك كنيد
 
يكشنبه 10 خرداد 88:
– نامه به دكتر رضايي: تو هم مثل احمدي نژاد به جهان غرب حسودي مي‌كني؟ كليك كنيد- نامه به دكتر رضايي: به احمدي نژاد بگو اوضاع مسكن را چه كردي. كليك كنيد- نامه به دكتر رضايي: مردم تو را قبول دارند حتي اگر راي ندهند. كليك كنيد- نامه يك جوان: دختري كه توسط گشت ارشاد دستگير مي‌شود، درست مي‌شود؟ كليك كنيد- نامه به دكتر رضايي: ادبيات شما افتخارآميز و به دور از فريبكاري است. كليك كنيد- نامه به دكتر رضايي: شما مثل موسوي نيستيد و برنامه داريد. كليك كنيد- نامه به دكتر رضايي: ما هستيم؛ روي كمك ما جوانها خيلي حساب كن. كليك كنيد- نامه به دكتر رضايي: مي‌خواهي ريا نشود؟ شاكي ام و از تو گله دارم. كليك كنيد- نامه به دكتر رضايي: سمنان پايگاه مردمي قوي براي شماست. كليك كنيد- نامه به دكتر رضايي: همه مي‌گويند برنامه‌هايش خوب است ولي تبليغاتش كو. كليك كنيد- نامه به دكتر رضايي: خوشم مي‌آيد كه از احساسات مردم بالا نمی‌روي. كليك كنيد – نامه به دكتر رضايي: در تلويزيون اين را هم به احمدي نژاد بگو. كليك كنيد – نامه به دكتر رضايي: اين نامه را با اشك مي‌نويسم چرا كم كاريد. كليك كنيد
شنبه 9 خرداد 88 :
– نامه یک رزمنده: مردی با نام کوچک محسن؛ فرصتی دیگر برای ملت. کلیک کنید
– نامه یک رزمنده: كنترل محسوس و كنترل نامحسوس در مديريت جنگ. کلیک کنید
– نامه به دکتر رضایی: به تو اسطوره دفاع مقدس رای می‌دهیم. کلیک کنید
– نامه به دکتر رضایی: نظرتان درباره گشت ارشاد بدور از افراط و تفریط بود. کلیک کنید
– نامه به دکتر رضایی: یک حامی جسور و بالغ هشت ساله در خانه ما داری. کلیک کنید
– نامه به دکتر رضایی: ممنون که آبرویت را برای نجات اقتصاد به صحنه آورده‌ای. کلیک کنید
– نامه به دکتر رضایی: برنامه اقتصادی در کنار غیرت زاگرس حماسه می‌آفریند. کلیک کنید
– نامه به دکتر رضایی: بحران اقتصادی فقط با حضور یک اقتصاددان مقتدر حل می‌شود. کلیک کنید
– نامه به دکتر رضایی: مالک اشتر امام خمینی را یادم هست. کلیک کنید
– نامه به دکتر رضایی: بت پرستان چپ و راست، ناجوانمردانه تخریب می‌کنند. کلیک کنید
– نامه به دکتر رضایی: از زندگی خصوصی و خانوادگی ات هم بگو. کلیک کنید
– نامه به دکتر رضایی: یک فکر علمی برای وام‌های نیمه تمام مردم بکن. کلیک کنید
– نامه به دکتر رضایی: در جبهه یاد گرفتم که شوخی کنم و بخندم. کلیک کنید
– نامه یک رزمنده: شرمنده‌ام که نمی‌توانم در انتخابات کمک کنم. کلیک کنید
– نامه به دکتر رضایی: حزب اصولگرایان بسیجی را تأسیس کنید. کلیک کنید
– نامه به دکتر رضایی: تو خیلی وقت پیش‌ها از راه دور به من جایزه دادی! کلیک کنید