دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر نگوييم خيانت كرده‌ايم

دبيركل كميته ملي المپيك گفت: اگر مقابل عيب‌هاي تيم فوتبال اميد سكوت كنيم، خيانت كرده‌ايم.

بهرام افشارزاده در گفت و گويي كوتاه با خبرگزاري فارس در مورد مسائل اخير تيم فوتبال اميد مسائل تازه اي را مطرح كرد:

آقاي افشارزاده در مورد تيم اميد اظهار نظر مثبتي نداشتيد و بازي اين تيم مقابل اميد را جالب توصيف نكرديد؛چرا؟
من حقيقت را گفتم. البته روزنامه ها اين موضوع را بزرگ مي كنند. ما مقابل اندونزي تيم خوبي نبوديم.

اما اين تيم تازه تشكيل شده و چه توقعي از آن مي رفت؟
به من درس ورزش ندهيد. ما بايد از همين اكنون به فكر تيم هاي خود باشيم تا پس فردا كاسه “چه كنم، چه كنم ” دست نگيريم. بالاخره بايد اين انتقادها را انجام داد تا اين تيم به خودش آيد.

ما هم حسايست موضوع و دليل نگراني شما را مي دانيم اما فدراسيون فوتبال هم بايد همين توجه را داشته باشد.
فدراسيون بايد اين تيم را جمع و جور كند. ما نمي توانيم نسبت به اين تيم ساكت باشيم. دغدغه تيم اميد دغدغه افشارزاده نيست. نگراني يك مملكت است. هر كسي عيبي از اين تيم مي بيند و سكوت كند خيانت است. ما بايد ايرادها را بگوييم تا براي مسابقات رفع شود. من در جلسه اي هستم و نمي توانم بيشتر از اين صحبت كنم.