دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر وزارت تعاون به دنبال خريد استقلال و پيروزي

معاون طرح و برنامه وزارت تعاون گفت‌:‌ بخش تعاون خريد سهام دو باشگاه پيروزي و استقلال را در دستور كار خود قرار داده است.

عبدالمجيد غريب‌رضا در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري شركت‌ها و منابع دولتي به بخش خصوصي، واگذاري سهام دو باشگاه پيروزي و استقلال نيز به عنوان باشگاه‌هاي دولتي در دستور كار دولت قرار دارد.
وي ادامه داد: با توجه به مبحث عنوان شده بخش تعاون قصد دارد در جهت جذب واگذاري‌هاي دولت با تشكيل شركت‌هاي بزرگ تعاوني به منظور خريد امتياز پروژه‌هاي بزرگ وارد عرصه شده و در راستاي توانمند‌سازي و توسعه هر چه بيشتر اين بخش از اقتصاد گام بردارد.
معاون طرح و برنامه وزارت تعاون تصريح كرد: از آنجا كه زمينه تشكيل اين شركت‌ها در بخش تعاون به عنوان ركن دوم اقتصادي با توجه به نيروي انساني عضو در تعاون محيا شده است لذا بخش تعاون براي خريد اين دو باشگاه وارد عرصه شده و سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي ورزشي را در دستور كار خود دارد.
وي با اشاره به جايگاه ورزش دركشور، خاطرنشان كرد:‌ با توجه به كارنامه دو تيم بزرگ پايتخت و با لحاظ جايگاه اين دو تيم بين اقشار مختلف جامعه، بخش تعاون در جهت خريد دو باشگاه پيروزي و استقلال با سازمان تربيت بدني و هيأت مديره اين دو باشگاه وارد مذاكره شده است كه با وصول نتيجه مثبت از سوي هيأت مديره اين دو تيم جهت خريد اين دو باشگاه اقدام خواهيم كرد.

غريب‌رضا تاكيد كرد: توجه به ساختار بخش تعاون اين باور را در ذهن متبادر مي‌كند كه بخش تعاون قادر است بسيار موفق‌تر و تأثيرگذارتر از ديگر بخش‌ها در عرصه‌ ظاهر شود زيرا بخش تعاون آمادگي حضور فعال در عرصه‌هاي ورزشي كشور را دارا است و مي‌تواند با حضور مستمر خود در اين بخش فرهنگ ورزشي را ترميم و فرهنگ تعاون را اشاعه دهد.