دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر پاي قليان هم به انتخابات باز شد

ماجراي جمع‌آوري کردن يا نکردن قليان‌ها ديگر به داستان دنباله‌داري تبديل شده که هر از گاهي، موافقت يا مخالفت جديدي با آن می‌شود، اما از اجرا خبري نيست. نخستين بار در دولت هشتم بود که وزارت بهداشت، بخشنامه ممنوعيت عرضه قليان را ابلاغ کرد که با مخالفت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري روبه‌رو و ملغي اعلام شد.به گزارش خبر آنلاين، پس از آن در دولت نهم و در شرايطي که ايران به کنوانسيون منع استعمال دخانيات پيوسته بود، وزارت بهداشت دوباره اين طرح را در دستور کار خود قرار داد و برنامه زمان‌بندي ممنوعيت عرضه قليان را ارایه کرد.
بنا بر اين طرح، قرار بود از آذر ماه سال گذشته با ارایه‌کنندگان قليان‌ در مراکز تفريحي و همچنين فروشندگان سيگار به افراد زير هجده سال برخورد شود، اما چند روز پس از آغاز اجراي اين طرح، قهوه‌خانه‌‌داران به اين کار اعتراض کردند و در بخشنامه‌اي از سوي وزارت کشور، عرضه قليان براي مدتي نامعلوم آزاد شد.اين مدت نامعلوم، به قدري طولاني شد که وزارت بهداشت در اطلاعيه‌اي رسمي اعلام کرد، به دليل لغو نشدن بخشنامه دولت، فعلاً اين وزارتخانه با عرضه قليان مبارزه نمي‌کند. هرچند براي مخالفت ضربتي با قليان، دلايل متعددي از جمله نياز به فرهنگ‌سازي بيشتر، مطرح شده اما نزديکي به انتخابات، شایبه سياسي بودن اين اقدام را نيز پررنگ مي‌کند و به سختي مي‌توان باور کرد اجراي چنين طرحي که کارشناسان بر لزوم اجراي هرچه سريع‌تر آن اتفاق نظر دارند، به خاطر فرهنگ‌سازي متوقف مانده باشد!هرچند رئيس دبيرخانه ستاد کشوري کنترل دخانيات تأکيد دارد که جمع نکردن قليان‌ها هيچ ارتباطي با انتخابات ندارد و شرايط ممنوعيت عرضه اين محصول دخاني بايد در جامعه فراهم شود.
دکتر مصطفي غفاري درباره دیرکرد در اجراي دوباره قانون جمع‌آوري قليان‌ها از سطح قهوه‌خانه‌ها و سفره‌خانه‌هاي سنتي اظهار کرد: «از لحاظ قانوني کماکان بر اين اصرار داريم که مصرف قليان غيرقانوني است ولي اجراي کامل آن نياز به هماهنگي بين بخشي دارد.»غفاري در اين زمينه به مهر گفته در آن دوره که اين قانون اجرا شد به اين نتيجه رسيدند که نياز به کار فرهنگي بيشتري دارد و بايد مشارکت بين بخشي کامل‌تري صورت بگيرد. رئيس دبيرخانه ستاد کشوري کنترل دخانيات البته بدون هيچ‌گونه اشاره‌ دقيق به کارهایي که در اين زمينه در دست انجام است، از آغاز کارهاي آموزشي با همکاري وزارتخانه‌هاي کشور، آموزش و پرورش، بازرگاني، نيروي انتظامي و… خبر داده و تأکيد کرد: «عدم اجراي قانون هيچ ربطي به انتخابات ندارد. ما بايد براي اجراي چنين کاري در سطح ملي جامعه را آماده کنيم. نمي‌توانيم راهکارهاي جايگزين را نبينيم و تقاضاهاي عمومي در جامعه ايجاد نکرده اما قوانين مربوطه را اجرا کنيم. بايد جامعه فضايي ايجاد کند که هيچ جا امکان عرضه قليان نباشد و ما براي اجراي قانون لحظه‌شماري مي‌کنيم.»آمارهاي رسمي وزارت بهداشت، حاکي از آن است که از سال 82 تا 86 مصرف قليان از 12 درصد به 26 درصد رسيده و با اينگونه تعلل‌ها و دست روي دست گذاشتن‌ها، قليان کشيدن در حال تبديل شدن به يک امر عادي در بين جوانان و حتي خانواده‌هاست.