دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر تماس با «09628»را به خاطر بسپارید

مديرکل امور فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر از گسترش شبکه‌هاي خط ملي اعتياد در استان‌هاي کشور در سال جاري با افزايش كارشناسان مشاوره در اين حوزه خبر داد.

هومان نارنجيها در گفت‌وگو با ايسنا بيان کرد: طي بيش از دو ماه فعاليت خط ملي اعتياد با شماره تلفن «09628»، کارشناسان در دو شيفت کاري در حال خدمات‌دهي به متقاضيان در زمينه‌هاي مختلف راهنمايي و مشاوره اعتياد و درمان آن هستند.

نارنجيها در ادامه اظهار كرد: در صورت لزوم و با توجه به تماس‌هاي مکرر، اين مركز شمارهاي خود را براي خدمت‌دهي بيشتر به مردم افزايش خواهد داد.

مديرکل امور فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر در عين حال گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر تصميم بر افزايش کارشناسان خط ملي اعتياد تا پايان سال جاري دارد.

وي همچنين از گسترش شبکه‌هاي خط ملي اعتياد در استان‌هاي کشور خبر داد و عنوان كرد: با توجه به پوشش تمام استان‌ها، هنوز شعب اين خط در استان‌ها متمرکز نشده است كه رفع اين موضوع تا پايان سال جاري در دستور كار است.

نارنجيها گفت: بيشتر مراجعات تلفني ما، مراجعات خدمات‌گيرنده براي مراکز درماني است.

وي در عين حال با يادآوري اين كه كارشناسان مركز خط ملي رايگان مشاوره و راهنمايي اعتياد، بدون پرسش از نام و شماره تلفن تماس‌گيرندگان، بهترين راهكار و راهنمايي را در زمينه‌هاي ترك و پيشگيري از اعتياد به صورت رايگان ارائه مي‌دهند، خاطرنشان كرد: هر روز به تعداد كساني كه با اين خط تماس مي‌گيرند، افزوده مي‌شود.

او همچنين ذكر كرد كه اين پايگاه براي پاسخگويي به متقاضيان، در سه شيفت کاري از ساعت هشت تا 21 هر روز آماده پاسخگويي به هموطنان است.

مديرکل امور فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر، خط ملي مشاوره اعتياد را يک سامانه اطلاعاتي و داده‌پردازي براي تصميم‌سازي، سياست‌گذاري و راهنمايي و مشاوره مردم و اطلاع‌رساني به موقع در زمينه کاهش و پيشگيري از اعتياد توصيف كرد.