دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر خرابکاري خودشان را به گردنم مي اندازند

اين مصاحبه پازل خوبي براي کساني است که مدام دنبال دلايل سيه روزيهاي فوتبال خطه خورشيدند. مي خواهم بگويم آنهايي که دنبال دلايل به قهقرا رفتن فوتبال خراسان هستند با خواندن حرفهاي «ايزدي» مي توانند پازلهاي گمشده خودشان را کنار هم بچينند تا متوجه شوند که چرا فوتبال اين استان طي چند سال اخير مدام در دلواپسي سقوط و انحطاط جان به لب شده است.

به نوشته قدس؛ مديرعامل تيم نگون بخت پيام در اين مصاحبه خواسته يا ناخواسته به تاريکخانه اشباح روزنه اي مي گشايد تا ديده شود پشت پرده تاريکي که فوتبال خراسان را به فلاکت رسانده است. ايزدي از باجهايي که از او خواسته اند مي گويد و داستان آن شب کذايي قبل از بازي با استقلال را روايت مي کند. او براي هزارمين بار قصه پرغصه چگونه راندن بخش خصوصي توسط مسؤولان ورزش استان را برايمان مي گويد و البته در ميان درد دلهايش معمايي را طرح مي کند که برق از کله مان مي پراند.

ايزدي هرگز به طور مستقيم به اختلاس و تباني اشاره نمي کند، اما نکاتي را مي گويد که ما را بر آن مي دارد تا باورهايمان را نسبت به آنچه مسؤولان ورزش استان در قبال سقوط پيام بهانه مي کنند رنگ ترديد و بدبيني بزنيم.

وسط مصاحبه – يعني درست جايي که جاي استاندار و بازرسان خالي بود – ايزدي در پاسخ به ادعاي دوستانش در پيام که مي گويند او بيش از 150 ميليون تومان خرج نکرده، اسناد مالي به ارزش 470 ميليون تومان رو مي کند و خودش به ما به طعنه تيتر مي دهد که «کدام را باور کنيم؛ 150 يا 470 ميليون را؟»

اينجاست که ما مي مانيم و شايعات روزهاي اخير و 200 ميليون که بين ادعاي دوستان ايزدي و او ناگهان ناپديد مي شود. روزي در همين صفحه از استاندار خواستيم تا عاملان انحطاط پيام و ابومسلم را بازخواست کند و امروز فقط سکوت مي کنيم تا شايد در اين سکوت نورهاي بيشتري به تاريکخانه اشباح بتابد و يکي پيدا شود تا پرده از اين تاريکخانه مخوف بردارد.

پيام امروز چون کودکي سر راهي وامانده و ابومسلم روي هواست، چون پولي در ميان نيست. چون قيمتي ندارند، چون کسي جرأت نمي کند پا به تاريکخانه اي گذارد که در طرفة العيني بين حسابهاي مدير عامل و ادعاي مسؤولان، 200 ميليون ناپديد مي شود.

مصاحبه ايزدي مي تواند شروع خوبي براي نور تاباندن باشد. فوتبال بي دايه خراسان براي رسيدن به سرمنزل مقصود، اما نه به يک فانوس به دست که به يک خورشيد نياز دارد.کسي چه مي داند شايد در قسمتهاي ديگر ورزش استان هم از اين گونه موارد يافت شود.

* نحوه حضور شما در پيام و گرفتن مسؤوليت در اين باشگاه چگونه و با چه شرايطي اتفاق افتاد؟
**در بهمن سال گذشته با توجه به مشکلات تيم پيام ظاهراً جلسه اي در اداره کل تربيت بدني تشکيل شده بود که در آن جلسه هيأت مديره اي متشکل از آقايان سروي، دکتر غفوري فرد، دکتر اورعي و خود من براي پيام درنظر گرفته شد در حالي که من درآن زمان در کشور حضور نداشتم، اما نام من در بين اعضاي اين هيأت مديره آورده شده بود. بعد از آن جلسه اعضاي هيأت مديره، من را به عنوان مدير عامل باشگاه معرفي کردند و اين موضوع را به وسيله فکس به اطلاع من رساندند. دليل اصلي قبول اين مسؤوليت علاقه به ورزش استان و تعهدي که همگي اعضاي هيأت مديره داشتند را مي توانم عنوان کنم که آن را هم قبل از اين نشان داده بوديم، چه در ساخت و ساز اماکن ورزشي و چه در سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف ورزشي و البته قبل از آن مسؤوليتي که 20 سال پيش در پيام گچ خراسان داشتيم. به اين لحاظ وارد قضيه شديم و اميدوار بوديم که بتوانيم نتايج خوبي بگيريم.
اما شرايطي که در خصوص آن سؤال کرديد بايد بگويم همان طور که عنوان کردم در آن زمان که اين اتفاق افتاد و قرار شد در باشگاه فعاليت داشته باشيم، من در ايران نبودم و شرايطي هم براي قبول اين مسؤوليت گذاشته نشد، اما حدود 20 روز از شروع به کار ما در باشگاه پيام با توجه به مشکلاتي که مجتمع ورزشي کوه سر داشت، آقاي استاندار دعوت شدند و در آنجا مدير کل تربيت بدني خواستند که اين مجموعه ورزشي يک مقدار بيشتر تيم پيام را حمايت کند و ما هم با توجه به مشکلاتي که داشتيم اعلام کرديم که فعلاً وضع اقتصادي به گونه اي نيست که بتوانيم به باشگاه کمک زيادي بکنيم، اما در آنجا با تعاملي که به وجود آمد قرار شد آقايان کمک کنند و ما از طريق دريافت تسهيلات بانکي براي مجتمع ورزشي کوه سر که آن رقمي که ما درخواست کرديم حدود 4 ميليارد بود که با اين پول ساخت مجتمع به پايان مي رسيد. در قبال اين مساعدت آقايان اين قول را از ما گرفتند که اگر 4 ميليارد با کمک استاندار از بانکها تسهيلات گرفتيم رقمي در حدود 600 ميليون تومان به تيم پيام کمک کنيم که ما هم قبول کرديم که کار را ادامه دهيم. از آن زمان حدود 4 ماه مي گذرد و با وجود همکاري و همراهي خوبي که آقاي استاندار داشتند، تا اين لحظه هنوز يک ريال هم به مجتمع کوه سر تسهيلات داده نشده است، اين درحالي است که ما هزينه هايي که قول داده بوديم را تا حدود زيادي عملي کرديم.

* اما مسؤولان ورزش استان معتقدند که مجموعه شما به تعهداتي که داشته عمل نکرده است و از رقم 600 ميليوني که قرار بوده هزينه کنيد 150 ميليون بيشتر از طرف شما هزينه نشده است؟
**متأسفانه نمي دانم اين آقايان به چه دليل اين رقمها را اين قدر کم عنوان مي کنند و با حيثيت افراد بازي مي کنند. ببينيد عدد و رقم چيزي نيست که حساب و کتاب نداشته باشد، تمام اعداد و ارقامي که از زمان تحويل تيم هزينه کرده ايم اسناد آن موجود است و اگر زماني لازم باشد ريز آن را براي اطلاع همگان در اختيار رسانه ها خواهم گذاشت.
ما از روزي که تيم را تحويل گرفتيم تا بازي مقابل استقلال 470 ميليون تومان طبق اسناد پرداخت کردم که اين رقم البته به جز هزينه هاي جاري تيم بوده است که از اين رقم 100 ميليون تومان آن چک بوده و بقيه آن نقداً پرداخت شده است. حالا بنا به چه دليلي آقايان اصرار دارند که بگويند ما 150 ميليون پول بيشتر هزينه نکرده ايم اين را نمي دانم ؟و با اين شرايط چگونه توقع دارند که بخش خصوصي رغبت داشته باشند که بيايد و کمک کند، اين را هم نمي دانم!
هرچند در اين بين نبايد فراموش کنيم روزي که تيم را تحويل گرفتيم، پرداختي بازيکنان و کادر فني حدود 35 درصد بود و روزي که تحويل داديم، حدود 70 درصد بود آيا اين 35 تا 70 درصد با رقم 150 ميليون درست در مي آيد. به اعتقاد من آدم بايد چيزي بگويد که اگر واقعي نيست حداقل به واقعيت نزديک باشد.

* شنيده مي شود شما چکي به مبلغ 100 ميليون دست اداره کل به تاريخ چند روز قبل داريد که گويا آن را پاس نکرديد، دليل خاصي براي اين کار داشتيد؟
**آنچه که مسلم است ما در اين مدت 370 ميليون تومان نقد داديم و 100 ميليون آن چکي است که دراختيار تربيت بدني قرار دارد که اين همان چک است. وقتي آقايان در رسانه ها اعلام مي کنند ما 150 ميليون بيشتر پرداخت نکرديم چه دليلي دارد اين چک را پرداخت کنم، حال آن که آقايان مدعي اند ما 150 ميليون بيشتر نداديم، چک ما را بدهند بقيه پولي که از 150 ميليون تا 370 ميليون مي ماند را هم بدهند تازه به رقمي مي رسيم که آقايان مدعي آن هستند تابا اين شرايط با هم مساوي شويم.با اين وجود ما اين چک را جزو تعهدات خودمان مي دانيم، آقايان بيايند اعلام کنند ما 470 ميليون پرداخت کرده ايم ما بقيه آن را پرداخت مي کنيم ولي وقتي آقايان مدعي هستند ما 150 ميليون بيشتر نداديم، چگونه 100 ميليون ديگر بدهم، بي خود نيست در استان خراسان کسي به ورزش کمک نمي کند، ما در اين وادي عددي نيستيم ولي افراد ورزش دوست علاقه مند زيادي داريم ولي عملکردها اين جوري است که سرمايه گذار را فراري مي دهد. روي چه حسابي حيثيت خودمان را زير سؤال ببريم و در آخر بدهکار هم باشيم! من امروز (ديروز) نامه اي به مدير کل تربيت بدني نوشته ام که آقايان در رسانه بايد عذرخواهي کنند و بگويند اشتباه کرديم.
مرتبه اولي که قضيه 150 ميليون را شنيدم گفتم شايد مصلحت بر اين بوده که اين گونه عنوان شود، اما بعد فهميدم قصد آقايان از اين کارچيز ديگري است بالاخره بايد يکجايي خراب شدن تيم را به گردن يکي بيندازند و دنبال اين بودند خرابکاريهايشان را به يک نفري نسبت دهند براي همين عنوان مي شد ايزدي بايد 600 ميليون هزينه مي کرد، اما 150 ميليون هزينه کرده است در نتيجه بعد از اينکه همه چيز از بين رفته بهترين راه براي تبرئه شدن اين است که همه چيز را به گردن ديگران بيندازيم در صورتي که بنده اولاً موظف نبودم پولي خرج تيم کنم اگر هم موظف بودم در يک تعامل بوده که آن تعامل انجام نشده است.

*يکي ديگر از مباحثي که مطرح است اين است که آيا شما در شرايطي که پيام در ليگ مي ماند بازهم تمايلي به ماندن نداشتيد؟
** با اينکه در شروع کار قرار شد تا زماني که تيم در اختيار اداره کل تربيت بدني قرار دارد ما به پيام کمک کنيم، اما متأسفانه در آخرين هفته ليگ و در شرايط خاصي که تيم داشت، مسؤولان تربيت بدني يک اشتباه بزرگ مرتکب شدند و در يک بازي مانده به پايان مسابقات که براي همه حکم مرگ و زندگي را داشت مالکيت تيم را تغيير دادند، من نمي دانم چه اصراري بود که اين تغيير مالکيت حتماً بايد قبل از اين بازي باشد؟ و با حضور در سر تمرينات، مالک جديد را معرفي کنند که بعد از اين در کميته 5 نفره به آقاي داوري گفتم وقتي يک نفر مي گويد چه اين تيم چه در ليگ بماند و چه سقوط کند با همان مبلغ 4 ميليارد تومان مي خواهم مطمئن باشيد يک جاي کار اشکال دارد چون قيمت يک تيم ليگ برتري با امتياز يک تيم سقوط کرده خيلي تفاوت دارد. که ايشان گفتند ما با آقاي زمان قرارداد خيلي محکمي بستيم که با همين شرايط تيم را مي خواهد! و حالا که تيم به اين وضع کشانده شده و مي بينيم که آقاي زماني هم در کار نيست و حالا تازه دوباره صحبت از آقايان شاکري و داستانهاي قبلي اش زنده شده است.

*به نظر شما اداره کل تربيت بدني چرا اين تصميم را گرفت؟
**به نظر با توجه به شرايط و بدهي که پيام داشت معتقدم مدير کل تربيت بدني وقتي ديد يک مشتري براي تيم پيدا شد، گول خورد واز خيلي از مسائل گذشت و اميدوار بود آقاي زمان تيم را بگيرد. اما در مجموع به اعتقاد من اگر بخواهيم قدري به اين موضوع بدبينانه نگاه کنيم، من معتقدم آقاي زمان نقش نيروي نفوذي را به نفع تيمهاي رقيب ما بازي کرد، حالا براي استقلال اهواز يا ابومسلم فرقي نمي کند، چون اگر غير از اين بود بايد به تعهدي که داده بود عمل مي کرد.
اما در اينجا گلايه اي که از اداره کل تربيت بدني دارم را اين گونه بايد عنوان کنم آمده بوديم که بازوي آقايان باشيم و انتظار اين را هم داشتيم که به ما کمک کنند، مالکيت تيم را نگرفته بوديم، اين اشتباهي بود که براي خيلي ها پيش آمده بود، بنده به عنوان يک اسپانسر و بازوي تربيت بدني آمده بودم يک سري از مشکلات را از روي دوش تربيت بدني بردارم، در نتيجه انتظارم اين بود که اداره کل تربيت بدني بيشترين تلاش را در اين خصوص داشته باشد، اما متأسفانه آقايان کوتاهي کردند و ضررش به غير از مردم و ورزشکاران، دامنگير خود آقايان هم شد و حالا هرچقدر هم که تربيت بدني بگويد ما به اين تيم و نتايج آن کاري نداريم، ولي مردم تربيت بدني را متولي اصلي کار مي دانند واين حرفها را قبول ندارند.

*اتفاقاتي که شب قبل از بازي با استقلال براي پيام افتاد اين شائبه را به وجود آورد که اين موضوع از قبل برنامه ريزي شده بود و شما نيز براي جلوگيري از اين اتفاق هيچ تلاشي نکرديد؟
**در مورد آخرين پرداختي که قرار شد روز قبل از بازي به بازيکنان پرداخت شود قرار بود آقايان 200 ميليون به بازيکنان بدهند، اما شب قبل از بازي يکباره اعلام کردند ما بيشتر از 100 تا 150 ميليون نتوانستيم آماده کنيم و بقيه اين پول قرار شده 4 يا 5 ماهه پرداخت شود، اين اتفاق باعث شد تا بچه ها با توجه به موضوع تغيير مالکيتي که به وجود آمده بود در يک دوگانگي قرار بگيرند، در حالي که ما تاقبل از اين بازي با بازيکنان هيچ مشکلي نداشتيم و با حرف يا قولي که من به آنها مي دادم همه چيز حل مي شد و برايشان سند بود. اما اينکه من در اين باره تلاش نکردم شايد بايد بگويم کادر فني و خود من مقصر بوديم که پيش بيني نمي کرديم اين اتفاق بيفتد و شيطنتهايي را که گاه از سوي رقباي ما مي شد را جدي نگرفتيم.

*بحثي که اين روزها مطرح است اين است که ترازهاي مالي باشگاه در طول فصل گذشته شرايط مشخصي نداشته و ابهاماتي در آن وجود دارد؟
**همان طور که گفتم در طول مدتي که من عهده دار مسؤوليت تيم بودم همه حساب و کتاب باشگاه شفاف بوده و اسناد آن موجود است حالا اگر قبل يا بعد از آن اتفاقي افتاده است اطلاعي ندارم.
به هر حال در فوتبالي که اين روزها دچار چالشهاي فرهنگي زيادي است اين گونه مطالب غير طبيعي نيست به طور مثال بعد از اولين بازي که ما مسووليت تيم را برعهده گرفته بوديم يکي از بزرگان تيم نزد من آمد و گفت شما 20 ميليون به من بدهکاريد وقتي دليل اين بدهکاري را پرسيدم گفت ما در بازي قبل اين مبلغ را به داور بازي داديم تا به سود شما سوت بزند که من در جواب او گفتم اگر قرار باشد در هر بازي من اين چنين مبالغي بدهم ترجيح مي دهم به جاي اينکه پول را صرف ديگران کنم به بازيکنان خودم بدهم تا با توان وتلاش بيشتري مقابل تيمهاي حريف به ميدان بروند.