دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر از این پس چه می کنید!؟

یکی از کابران “” در پیامی خطاب به رئیس جمهور آورده است:
جناب دكتر احمدي نژاد رياست محترم جمهوري
با سلام ؛ ديشب حضرتعالي در مناظره با آقاي مهندس ميرحسين موسوي كانديداي رياست جمهوري عده اي از آقا زاده ها را با ذكر نام متهم به چپاولگري وغارت بيت المال و تصرف هكتارها زمين كرديد؛
بنده مقدمتا عرض مي كنم از اين صراحت لهجه و جرأت جنابعالي اگر سخنانتان مستند و مبني بر واقعيت باشد بسيار ممنون و سپاسگزارم و دستتان را مي فشارم ؛ اما دراين مورد سؤالاتي بذهنم خطور كرد كه تصور ميكنم براي بسياري از شنوندگان نيز همين سؤالات پيش آمده باشد:
1- اگر اتهامات شما مستند است چرا در اين چهار سال كه عهده دار رياست جمهوري بوديد اين اسناد و مدارك را در اختيار مراجع قضائي نگذاشتيد و عليه اين ” مفسدين اقتصادي ” اقامة دعوي قضائي نكرديد مگر شما سوگند ياد نكرديد كه امين و حافظ حقوق اين ملت باشيد ؟
2- اگر چنين كاري را كرديد ولي قوة قضائيه ( بنا برمصلحت انديشي يا هردليل ديگر) به شكوائية شما رسيدگي نكرد چرا موضوع را به مقام معظم رهبري گزارش نكرديد و از ايشان استمداد نجستيد ؟
3- اگر مراجع قضائي شكايت و مدارك و مستندات شما را دريافت و اين پرونده ها درحال رسيدگي است چرا حضرتعالي قصاص قبل از جنايت كرديد مگر اعلام مجرميت بعهدة شاكيست ؟
4- اگر سخنان شما بدون دليل و مدرك و غير مستند باشد بعقيدة شما عملتان علاوه براينكه از نظر اسلامي گناه و مذموم بشمار مي آيد از نظر قضائي بعنوان تهمت و ا فترا جرم به حساب نمي آيد ؟ بخصوص كه جنابان رفسنجاني ؛ خاتمي و ناطق نوري كه حضرتعالي مشخصا از آنها نام برديد وقطعا شما بهتر از بنده آنان را مي شناسيد ؛ اركان انقلاب و اين نظام بحساب مي آيند و تخريب آنها مسلماٌ چه در داخل و چه در خارج ضربة مهلكي به نظام مي زند ؛ مگر اينكه براي سخنان خود مدارك ومستنداتي داريد كه آنان را محكوم و از مجموعة گردانندگان نظام بكلي خارج سازيد و گرنه با ايراد اين اتهامات به اين استوانه هاي انقلاب از اين پس با نگه داشتن آنها در رأس قدرت چگونه مي خواهيد از نظام دفاع كنيد ؟
با احترام – ياسر ماجدين