دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر رأی مخفی امام و رهبری

خانم مریم جلیلی از کاربران “” در پیامی آورده است:

هنوز خودم را جوان مي دانم با وجودي كه سه ده زندگي ام رو به اتمام است و هنوز معتقد به تمامي ارزشهاي انقلاب هستم. با وجودي كه سوالهاي بي جواب بسياري روحم را مي أزارد اما عشق به ولايت و رهبري با خونم أميخته است و دلهره و اضطراب از به بيراهه رفتن و دشمن شاد شدن ذهنم را مشغول مي كند خاطراتي را به ياد مي أورم كه مي خواهم با كمك با تجربه تر ها أن را در ذهنم روشن تر كنم.

من تا سه دوره حق راي نداشتم ولي نوجواني بودم كه علاقمند مسايل مملكت بود اما به ياد نمي آورم كسي مي توانست راي امام را حدس بزند در اولين انتخابات رياست جمهوري با حساسيت هاي بالا و تفاوت هاي أشكار بني صدر و شهيد بهشتي أيا كسي راى امام را حدس مي زد و به مردم اعلام ميكرد؛ أيا امام حتي با اشاره اي تلويحي اجازه مي دادند كه كانديدایى زير سوال برود و مردم مردد شوند در دوره هاي بعدي چطور ؟

جرا امروز برخي به خود اجازه مي دهند راي رهبر معظم انقلاب را حدس بزنند و بر اساس أن تبليغ كنند و با احساسات مردم بازي كنند؟
أيا بعضي از اشارات موجب اين دستاويز نمي شود؟

راي امام مخفي بود راي رهبری نيز مخفي است اما اي كاش همه حرمت اين راي را حفظ كنند.