دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر تاکید دوباره فیفا بر استقلال فدراسیون‌ها

رئیس کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال از اضافه شدن مواردی جدید به آیین نامه فدراسیون جهانی فوتبال خبر داد که به موجب آن بر استقلال عمل فدراسیون‌های تابعه فیفا تاکید شده است.

محمد منصور عظیم زاده که علی کفاشیان را در کنگره اخیر فدراسیون جهانی فوتبال در شهر ناسائو پایتخت کشور باهاماس در منطقه آمریکای مرکزی همراهی می کرد، در خصوص مصوبات این کنگره به مهر، گفت: بر اساس مصوبات اخیر کلیه رفتار و فعالیت‌های هر فدراسیون باید بصورت مستقل مدیریت شود و از هرگونه تاثیر شخص ثالث برخوردار نباشد. این ماده در ذیل مواد مربوط به وظایف فدراسیون‌ها در اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال درج و به تصویب قاطع اعضا رسید.

فیفا که بشدت با اعمال نفوذ در فعالیت فدراسیون های تابعه خود مخالف است، مواردی دیگر را نیز در کنگره اخیر خود به تصویب رسانده است که عظیم زاده بدان اشاره کرد و گفت: در ذیل بند فوق که از سوی اعضا به تصویب رسید، بند دیگری نیز اضافه شد. بر این اساس اگر در فعالیت فدراسیونی اعمال نفوذ شود و یا فعالیت آن فدراسیون تحت تاثیر و دخالت شخص ثالثی قرار گیرد و چه بصورت سیاسی و چه غیر سیاسی فشاری از داخل وارد به فدراسیون وارد شود، نقض قانون صورت گرفته است.

رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال در این باره افزود: در این فرایند حتی اگر فدراسیون‌ها نقشی نداشته باشند، مستوجب مجازات و شرایط تنبیهی و تعلیقی قرار می گیرند. اساسا زمانی می شود مجازات را اعمال کرد که در مقررات فدراسیون جهانی فوتبال مقام مرتکب شونده و فدراسیون متخلف به نوعی مقصر باشند. فیفا با تصویب این ماده تبصره‌ای را در نظر گرفته است که برای فدراسیون حتی اگر در فرایند تخلف نقشی نداشته باشد، مجازات اعمال شود.

عظیم زاده دلیل تصویب این ماده را جلوگیری از دخالت در امور فدراسیون‌های ورزشی عنوان کرد و با اشاره به مصوبات دیگر کنگره فدراسیون جهانی فوتبال گفت: در کنگره فدراسیون جهانی فوتبال در خصوص فعالیت اعضا کمیته‌های زیر مجموعه فیفا که معمولا هر چهار سال یکبار انتخاب می شوند، تصمیماتی اتخاذ شد. معممولا مشاهده شده است که برخی از اعضا کمیته‌های فیفا در جلسات شرکت نکرده و وظایف خود را به نحواحسن انجام نمی دهند. برای رسیدگی به این مشکل ماده‌ای به اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال اضافه شد که به کمیته اجرایی فیفا این اجازه و اختیار را می دهد که رفتار اعضا کمیته‌ها را رصد کرده و در صورت نیاز حتی پیش از پایان دوره فعالیت‌شان (چهار سال) نسبت به اعمال تغییرات اقدام کند.

رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال در ادامه به مصوبه دیگر فدراسیون جهانی فوتبال اشاره کرد که پیشنهادی از سوی الجزایر بوده و با وجود مقاومت کشورهای اروپایی به تصویب رسیده است. وی در این باره افزود: پیش از این شرط سنی 21 سال برای بازیکنان دو ملیتی در نظر گرفته شده بود که یک ملیت را برای خود انتخاب کنند. با پیشنهاد الجزایر فدراسیون جهانی فوتبال شرط سنی را برای بازیکنان دو ملیتی برداشت و این بازیکنان می توانند در سنین بالاتر از 21 سال هم ملیت خود را انتخاب کنند.

در کنگره اخیر فدراسیون جهانی فوتبال همچنین گزارش مالی، فعالیت‌های فیفا در سال گذشته، برنامه و بودجه پیشنهادی این فدراسیون برای سال 2010 مطرح و به تصویب اعضا رسید. کنگره آتی فدراسیون جهانی فوتبال سال آینده در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد.