دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر نبايد به جامعه ورزش نگاه حزبي داشت

رييس فدراسيون ورزش‌هاي جانبازان و معلولين، گفت: اگر به جامعه ورزشي ايران با نگاه حزبي و گروهي نگريسته شود، افزايش مشاركت در انتخابات را به دنبال نخواهد داشت.

به گزارش ايسنا، محمود خسروي وفا با بيان اينكه استفاده از هرگونه ابزاري براي افزايش مشاركت عمومي و ايجاد شور انتخاباتي در مردم ضروري است، گفت: ورزش يكي از مقوله‌هاي اجتماعي و اركان مهم و جاذب براي افزايش مشاركت مردم در انتخابات است.

وي تاكيد كرد: انجام اين كار دو شرط و دليل مهم دارد؛ يكي استفاده نكردن از جامعه ورزشكاران براي رسيدن به اهداف گروهي و حزبي است، زيرا ورزشكاران پيرو اهداف ملي هستند و بايد در راستاي اين اهداف نيز حركت كنند.

رييس فدراسيون جانبازان، تصريح كرد: دومين دليل استفاده از ورزشكاران براي افزايش مشاركت عمومي در انتخابات اين است كه اگر جامعه ورزش در انتخابات حضور فعال نداشته باشد، از روند و حركت رو به رشد اجتماع عقب مي‌افتد. زيرا ورزشكار و ورزش در متن جامعه است و اگر با جامعه فاصله داشته باشد از شرايط ايده آل دور مي‌شود.

خسروي وفا خاطرنشان كرد: ورزشكار زماني مردمي مي‌شود كه در كنار مردم قرار گيرد و به عبارتي خودش ثابت كند كه مردمي است و نياز به واسطه براي ثابت كردن اين موضوع نباشد.

وي جامعه ورزش كشور را يكي از سالم ترين بخش‌هاي جامعه ايران دانست و افزود: حضور ورزشكاران در انتخابات نبايد تحت تاثير عواملي قرار گيرد كه سلامت اين جامعه را به خطر اندازد.

رييس فدراسيون جانبازان و معلولين خاطر نشان كرد: متاسفانه اين احساس وجود دارد كه اعضاي جامعه ورزش و ورزشكاران افرادي با عيب‌هاي زياد هستند اما اين احساس به اين دليل است كه مقوله ورزش در معرض ديد همه جامعه است و عيبشان بيشتر ديده مي‌شود.

ريس كميته ملي پارالمپيك در پايان تاكيد كرد: استفاده ابزاري از ورزشكاران براي جلب آراي مردم نيز كاري اشتباه است و به نظر من كسي كه از اين روشها براي جمع آوري راي استفاده مي‌كند هنوز شناخت كافي از جامعه ايران و مردم كشورمان ندارد.

وي خاطر نشان كرد: قهرمانان ملي و ورزشكاران در بعد ملي براي مردم اهميت دارند نه در بعد شخصي و اعتقادي، زيرا اصولا ايرانيان دوست ندارند كسي ديگري بهجاي آنان تصميم گيري و انتخاب كند.