دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر احضار وزير نفت به دادسراي ديوان محاسبات

نوذري وزير نفت و شماري از مديران ارشد مالي اين وزارتخانه روز سه شنبه هفته گذشته در دادسراي ديوان محاسبات كشور حاضر شدند.

به گزارش خبرنگار ايلنا، وزير نفت و همراهان براي پاسخ‌گويي درخصوص عدم واريز مبلغ 1 ميليون و پنجاه و هشت هزار و پانصد و چهل هزار دلار به حساب خزانه احضار شده بودند.

درحالي كه طي روزهاي گذشته وزير نفت نامه سرگشاده اي به رييس ديوان محاسبات درباره موضوع عدم واريز مبلغ مورد اشاره ديوان محاسبات كشور را منكر شده بود،فريدون همتي معاون رييس ديوان محاسبات با ارسال پاسخي به رسانه‌ها ضمن تاكيد مجدد براين موضوع خاطرنشان كرد كه اين نهاد نظارتي با قوت موضوع را تا حصول نتيجه پيگيري خواهد كرد.