دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر دنیا رشوه خوارتر و دولت‌ها فاسدتر شده‌اند

سرویس بین‌الملل «» ـ سازمان جهانی مبارزه علیه فساد مالی، گزارش سالانه خود را روز چهارشنبه سیزدهم خرداد، با نام «میزان رشوه‌خواری در جهان» منتشر کرد؛ این گزارش بنا بر نظرسنجی از ۶۳ هزار نفر در سراسر جهان تهیه شده است.
به گزارش خبرنگار «»،  در آخرین نظرسنجی سازمان جهانی مبارزه با فساد مالی و اداری، نامی از ایران برده نشده است، ولی میکولوش مارشال، مسئول این سازمان در امور اروپا و آسیای مرکزی، در گفت‌وگو با دویچه وله گفت: «سازمان ترانسپرانسی، از افشاگری فساد مالی در مناظره تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری در ایران استقبال می‌کند».
گزارش سالانه سازمان جهانی مبارزه علیه فساد مالی، نخستین گزارشی است که پس از بروز بحران مالی دنیا انتشار می‌یابد. در این گزارش تأکید می‌شود که به‌ دنبال بحران مالی دنیا، رشوه‌خواری هم افزایش یافته و این پدیده، به ویژه بر سرنوشت مردم فقیر و کم درآمد تأثیر منفی گذاشته است. همچنین آمده است که بروز بحران مالی، نظارت دولتی را بر شرکت‌های خصوصی ضیعفتر کرده است و فعالیت مشکوک بانک‌ها و مؤسسات مالی جهانی هم دیده می‌شود.
بر پایه این گزارش، بیش از نیمی از ۷۳ هزار نفر که در نظر سنجی این سازمان جهانی شرکت کردند، گفته‌اند که دیگر اعتمادی به بخش خصوصی ندارند، زیرا این بخش در کشور آنها برای تأثیرگذاری در تصمیم گیری دولت از رشوه‌خواری و رشوه‌پردازی استفاده می‌کند، به گونه‌ای که کارشناسان بر این باورند، این روش در برخی از کشورهای سابق شوروی حتی به نوعی بیماری تبدیل شده است.
در همین زمینه، مسئول این سازمان در امور اروپا و آسیای مرکزی گفت: «در جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان بیشترین رشوه خواری انجام گرفته است. در سال گذشته، بیش از ۴۶ درصد مردم جمهوری آذربایجان رشوه داده‌اند. این رقم در ارمنستان به ۴۳ درصد رسیده و این درحالی است که میانگین رشوه‌خواری در جهان ۱۳ درصد است».
بر پایه این گزارش، میکولوش مارشال در پاسخ به این که چرا در گزارش‌های سالانه سازمان مبارزه علیه فساد مالی، پیرامون این وضعیت در ایران سخن به میان نمی‌آید، گفت: ایران کشوری است بسته و سازمان ما نمی‌تواند اطلاعات دقیق و موثقی درباره میزان رشوه‌خواری و فساد مالی به دست آورد. عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به رشوه‌خواری دلیل اصلی نیامدن نام ایران در لیست کشورهای رشوه‌خوار است.
میکولوش مارشال در ادامه سخنانش اضافه می‌کند: «افشای فساد مالی و رشوه خواری مهم است، ولی افشاگری در آستانه انتخابات بر اساس تجربه ما چماقی بوده که حاکمیت‌ها برای سرکوب منتقدین و مخالفین خود بکار گرفته اند. سخنان احمدی نژاد هم البته با انتخابات ارتباط دارد . ولی در عین حال رشوه خواری ذهن نخبگان جامعه را به عنوان یک معضل اجتماعی به خود مشغول کرده و این ما را خوشحال می‌کند. ما از این‌گونه بحث‌ها و مناظره‌های علنی استقبال می‌کنیم. این واقعا خبر خوشحال کننده ای است که سیاستمداران علنا درباره رشوه خواری و فساد مالی صحبت می‌کنند».
مناظره انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد و میرحسین موسوی، از نظر  مارشال از جنبه افشاگری و بیان فساد مالی و اقتصادی اهمیت داشته است، اما او در عین حال هشدار می‌دهد که موضوع رشوه‌خواری، همیشه یکی از اهرم‌های دولت‌های خودکامه برای سرکوب مخالفان بوده است.
میکولوش مارشال، مسئول سازمان جهانی مبارزه با فساد مالی و اداری در امور اروپا و آسیای مرکزی در پاسخ به اینکه در مناظره تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد درباره فساد مالی سال‌های گذشته توضیح داد، آیا افشاگری وی می‌تواند در تعیین میزان رشوه‌خواری برای سازمان جهانی مبارزه با فساد معیار باشد، پاسخ داد: «طبیعی است که سخنان مقامات بلندپایه ایران برای سازمان ما مهم است. ما آن را بررسی خواهیم کرد و سازمان جهانی مبارزه علیه فساد در گزارش آتی خود در ماه سپتامبر، پیرامون ایران نیز گزارش خواهد داد.
گفتنی است، سازمان جهانی مبارزه با فساد مالی و اداری در سال ۱۹۹۳ میلادی به عنوان یک سازمان غیردولتی در آلمان راه‌اندازی شد و در مناطق گوناگون جهان، بیش از یکصد شعبه دارد؛ این سازمان برای مقابله با فساد و رشوه‌خواری به دولت‌ها کمک می‌کند.