دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر تشریح 9 منطقه فدرالی در دولت رضایی

يكي از طرح‌هاي دكتر رضايي ايجاد مناطق فدرال اقتصادي است كه چاره برون رفت كشور از بحران اقتصادي موجود مي‌باشد.

به گزارش ايفنا نیوز، حسن بيادي، رئيس ستاد مردمي انتخابات دكتر رضايي درباره 9 منطقه فدرال اقتصادي كه توسط رضايي عنوان شده است گفت: براساس اين تقسيم‌بندي چند استان به يك منطقه فدرال اقتصادي تبديل مي‌شود.

وی افزود: هر منطقه ظرفيت‌هاي خاص اقتصادي خود را دارد كه مي‌توان از آن به نفع كل كشور بهره برد البته ماموريت هر منطقه براساس شرايط جغرافيايي متناسب با آنها تقسيم‌بندي مي‌شود تا در هر منطقه و استان در ايران، نيرو و ظرفيتي بي‌استفاده باقي نماند.

نايب رئيس شوراي شهر تهران افزود: به عنوان مثال خوزستان و ايلام براساس آمايشي كه صورت گرفته است براي بازرگاني و تجارت مناسب است، يا شهرستان زنجان شايستگي انتخاب منطقه‌اي علمي را دارد يا لرستان كه براي گردشگري و جهانگردي مناسب است.

بيادي در پايان با اشاره به اين كه اين اطلاعات آمايشي بايدها و نبايدهاي مناطق را مشخص مي‌كند، گفت: اگر شما بتوانيد مازندران را به عنوان يك منطقه ورزش‌خيز شناسايي كنيد، مي‌توانيد سرمايه‌گذاري ورزشي در آن صورت دهيد و اين سرمايه‌گذاري به سود كل كشور خواهد بود.