دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر سي و هفتمين بانك آمريكا ورشكست شد

با اعلام ورشكستگي بانك لينكلن وود تعداد بانكهاي ورشكسته امريكايي از ابتداي سال 2009 تا كنون به 37 بانك رسيد .

به گزارش فارس به نقل از رويترز ، سازمان بيمه پس اندازهاي بانكي آمريكا اعلام كرد ، بانك لينكلن وود در زمان اعلام ورشكستگي 214 ميليون دلار دارايي و 202 ميليون دلار پس انداز در اختيار داشته است .
ورشكستگي اين بانك بيش از 83 ميليون دلار براي سازمان بيمه پس اندازهاي آمريكا هزينه در بر خواهد داشت . بانك ريپوبليك شيكاگو موافقت خود را با خريد 162 ميليون دلار از داراييهاي اين بانك اعلام كرده است .

روند ورشكستگي بانكهاي آمريكايي از سال 2009 شتاب زيادي به خود گرفته است و بحران مالي و اقتصادي 18 ماهه آمريكا بسياري از بانكهاي اين كشور را با چالشهاي زيادي روبرو كرده است . طي سال 2008 بيش از 25 بانك آمريكايي اعلام ورشكستگي كردند و تعداد بانكهاي ورشكسته اين كشور طي سال 2007 به سه بانك رسيد .

بانك ميوچوال واشنگتن بزرگترين بانك آمريكايي است كه در تاريخ اين كشور با ورشكستگي روبرو شده است . اين بانك سپتامبر گذشته با 307 ميليارد دلار دارايي اعلام ورشكستگي كرد .