دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر اي كاش مناظره‌اي برگزار نمي‌شد!

اقدام بي سابقه رسانه ملي در رو در روكردن نامزدهاي رياست جمهوري اگرچه در نوع خود كاري ارزشمند بشمار مي‌رود اما به دليل عدم آگاهي مناظره كنندگان از فلسفه مناظره‌هاي اينچنيني موجب شد كه مناظره‌ها به مشاجره تبديل شده و در مجموع هزينه ستگيني بر دوش ملت مظلوم ايران برجاي بگذارد.

مناظره‌هاي در اين سطح براي ارائه مدل‌هاي كلان برنامه ريزي توسط كانديداهاست و هدف از آن ايجاد فضاي مناسب جهت قضاوت افكار عمومي در مورد نامزدها و نهايتا انتخاب يكي از آنهاست اما مناظره‌هاي چند شب پيش در رسانه ملي هيچ نشاني از هويت يك مناظره نداشت لذا شرايطي را بوجود آورد كه كل نظام در سطح داخلي و بين المللي زيان ديد.
گذشته از اين به نظر مي‌رسد كانديداهاي محترم از رسانه ملي براي تسويه حساب‌هاي شخصي استفاده كرده و از فضاي انتخاباتي براي سوار شدن به اسب مراد با يكديدگر رقابت مي‌كنند.
متاسفانه در چند شب اخير كه مشاجره‌هايي به نام مناظره ازصدا و سيما پخش شد حوادثي در كشور رخ داد كه تا چند سال آينده و در هر دوره انتخاباتي دود اين حوادث به چشم مردم خواهد رفت و مردم بازنده اصلي خواهند بود.
در اين مناظره‌ها چرا كاندبداهاي محترم از «خود» و «ديگران» صحبت كردند و مردم را فراموش كردند. چرا وقت بيش از 100 ميليون نفر درا براي بيان برخي شايعه‌هاي سوخته و بي محتوا و با عرض معذرت خاله زنكي تلف كردند؟
براستي چرا با ارائه آمار و نمودار سراسر غلط به عوامفريبي مردم پرداختند؟ مگر در ميان مردم كارشناس و برنامه ريز و اقتصاددان و طراح وجود ندارد كه كه با اين آمار و نمودار سعي در حقانيت خود و سركوب رقيب نمودند؟
چرا خصوصي‌ترين مسائل شخصي افراد را به نام مناظره به گوش مردم رساندند؟ چرا از هتك ناموس يكديگر براي خود آبرو دست و پا كردند؟
براستي با ارائه آمارهاي غلط و استناد به مركز آمار ايران و دانشگاه‌هاي كشورو بانك مركزي، مجامع بين المللي از اين پس چگونه به منابع اطلاعاتي و منابع خبري ايران مي‌نگرند؟
براستي مردم از اين پس به نمايندگان مراجع عظام در امور حسبيه ( محاسبه و دريافت حقوق شرعي ) چگونه خواهند نگريست؟ آيا به صرف داشتن اجازه از يك مرجع مي‌توان به دريافت پول از يك فرد مفسد پرداخت و پس از آن از او و عملكرد خود هم دفاع كرد؟ اين وظيفه نمايندگان مراجع است؟
براستي مردم چگونه نماز جمعه را به امامت كسي كه به فساد مالي متهم شده و از خود توان دفاع نداشت، اقامه خواهند كرد؟
براستي مردم چگونه به كسي راي بدهند كه به صراحت مي‌گويد اگر مردم به من لطف كنند آنگاه برنامه هاي خود را ارائه مي‌دهم؟
براستي مردم چگونه به كسي اعتماد كنند كه در مقابل چشم ميليونها بيينده به نيشخند و تمسخر رقيب مي‌پردازد و همچون كودكان تهديد به گفتن برخي حقايق به زعم خود مي‌كند؟
مي توانيد حال يك جانباز را كه براي وام درماني 5 ميليون توماني يك سال به انتظار نشسته را تصور كنيد وقتي كه در اين مناظره‌ها شنيد براي تبليغات تنها يك نامزد 100 ميليارد تومان (1000000000000 ريال ) هزينه شده است؟ چرا اين مناظره‌ها به هتك حرمت صورت و سيرت روحانيت، سابقه جهاد و شهادت و قرابت به حضرت امام خميني منجر شد؟
چرا و به چه دليل ياران مقام معظم رهبري در مقابل چشم هزاران بيننده بي آبرو و طاغوتي معرفي شدند اگر هم تنها بخشي از اين گفته‌ها راست باشد جاي طرح آن در منظر عمومي است تا با قداست رهبر معظم انقلاب بازي شود؟ رسيدن به حكومت و رياست ارزش اين هتك حرمت‌ها را دارد؟
چرا اين مناظره‌ها منجر به اين شده كه رسانه‌هاي خارجي اينگونه درج كرده‌اند كه انتخابات ايران پيروز ندارد و هر كس نام او از صندوق‌ها بيرن بيايد مردم او را به تخلف متهم مي‌كنند؟
و نتيجه اين قضاوت به زير سوال بردن مهم ترين نهاد نظارتي قانوني و شرعي يعني شوراي محترم نگهبان است و اينكه اين شورا در دوره‌هاي قبل نيز همانند اين دوره بدون بررسي به معرفي نامزدها اقدام كرده است و بار ديگر رسانه‌هاي منطقه اينگونه مطرح كرده‌اند كه تخلف‌هاي بيان شده چگونه از چشم شوراي نگهبان پوشيده مانده و نامزها تائيد صلاحيت شدند؟

چرا سخنان سخيف و بي ارزش آنچنان رد و بدل شد كه طرح‌هاي اجرايي تنها نامزدي كه منطقي تر از ديگران فكر مي‌كند، در اين هياهو گم شد؟ و مردم در انتخاب يك نامزد شايسته محروم شده يا مي‌شوند؟ و چه گناهي از اين بالاتر؟
در اين مناظره‌ها بدون شك نظام مقدس جمهوري اسلامي كه حاصل خون صدها شهيد گراسنگ ملت ايران و اشك و آه هزاران بازمانده شهداست، آسيب ديد و چه كسي مي‌خواهد پاسخگوي ملكوتيان در عرش به نظاره نشسته، را بدهد و باز هم چه گناهي از اين بالاتر؟
نامزدهاي هتاك بايد از عملكرد خود اسغفار كنند تا در محكمه‌اي كه الله حاكم آن و شهدا شاهد آن هستند روسياه بيرون نيايند.