دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر خبر مهم: ایران بهشت شده!

در حالی که محمود احمدی نژاد دیشب مدعی پیشنهاد 20 میلیارد تومانی ستاد کروبی به مخابرات برای پیامک شد، از شب مناظره، حامیان خود او عملیات روانی گسترده ای را با پیامکهای انفجاری آغاز کرده اند.

اما نکته جالب اینجاست که محتوای این پیامکها، شباهت زیادی با صداقت رییس جمهور دارد.

بررسی تنها یکی از این پیامکها نشان می دهد کشور ایران در سال 84 یک ویرانه بوده که اکنون همه شاخصهای توسعه ای آن به طور متوسط 3 برابر و ایران تبدیل به بهشت شده است!

متن پیامک:

تلفن 350 درصد
نفوذ اینترنت 350 درصد
فضای ورزشی 700 درصد
گردشگران خارجی 300 درصد
خصوصی سازی 1300 درصد
گازرسانی روستاها 200 درصد
نوسازی حودرو ها 1150 درصد
طرح عمرانی 250 درصد
دریافتی خانواده های محروم 400 درصد
راهسازی 150 درصد
راه آهن 180درصد
هواپیما 700 درصد
شناور دریایی 3900 درصد
واگن ریلی 300 درصد
نوسازی خانه روستایی 700 درصد
بودجه ورزشی 1250 درصد
مدال ورزشی 67 درصد
مرکز تحقیقاتی 250 درصد
به نسبت قبل پیشرفت داشته ایم!