دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر کروبی گاف احمدی نژاد را رو کرد

خبرنگار گزارش داد:در حالی که امروز سایت پارسینه خبر از گاف احمدی نژاد در مناظره با کروبی داده بود، کروبی در مناظره با میرحسین موسوی گاف احمدی نژاد را رو کرد.پارسینه گزارش داده بود:«در جریان مناظره دیشب، احمدی نژاد در حالی که ضمیمه روزنامه اعتماد را در دست داشت و مدام آن را تکان می داد به کروبی می گفت که روزنامه حزب شما عکس زن مرا چاپ کرده است !این در حالی است که ارگان حزب اعتماد ملی، روزنامه اعتماد ملی است نه روزنامه اعتماد!»بنابر گزارش خبرنگار ، کروبی در مناظره امشب با نشان دادن اصل روزنامه اعتماد، اعلام کرد که هیچ گونه توهینی به همسر احمدی نژاد در ارگان رسانه ای حزب اعتماد ملی نشده و این توهین مورد نظر دکتر احمدی نژاد در روزنامه اعتماد چاپ شده بوده است.گفتنی است، شب گذشته دکتر احمدی نژاد در مناظره با کروبی اعلام کرده بود که در روزنامه اعتماد ملی به همسر وی توهین شده که علی رغم اصرار کروبی برای نشان دادن این توهین، احمدی نژاد از این کار خودداری کرده بود.