دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر این آمارها، گونی‌ها را هم پر می‌کند!

معاون فرهنگی- آموزشی سازمان تربیت بدنی در دولت میرحسین موسوی نوع نگاه مهندس موسوی در عرصه ورزش را شایسته سالاری و واگذاری امور به نیروهای متخصص و دانش آموخته ورزش بیان کرد و گفت: اعتمادی که مهندس موسوی در دوران نخست وزیری خود به نیروهای شایسته و تحصیلکرده ورزش داشت و حمایت هایی که علی رغم همه محدودیت ها از آنان می کرد فرصتی را برای خدمت مناسب تر فراهم کرده بود اما امروز شرایط کشور از هر حیث تغییر پیدا کرده است.

به گزارش قلم نیوز؛ دکتر سیدمحمدحسین رضوی ادامه داد: متأسفانه امروز همه تحرکات ورزش معطوف به ذهن افرادی است که در مناصب اجرایی قرار می گیرند که عمدتاً از این حیث که دانش آموخته ورزش نیستند شایستگی لازم را ندارند.

دکتر رضوی افزود: این افراد خود به خود بعد از مدتی ذهنیت خود را مطلق می‌کنند و با این مطلق نگری جز اینکه منابع کشور اعم از انسانی و مادی را به هدر بدهند اقدامی در توسعه ورزش ندارند.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران گفت: متأسفانه آفاتی که این نوع نگرش در بخش ورزش داشته مشکلات و آسیب های بسیاری را به بدنه کشور وارد ساخته است و با یک خود باوری غلط شاهد این هستیم که ریاست سازمان تربیت بدنی برای ریاست فدراسیون فوتبال که زیر مجموعه خودش است کاندیدا می شود با این پیش فرض که من یا ما می توانیم.

دکتر رضوی اضافه کرد: امروز توانستن مستلزم داشتن دانش، تجربه و برنامه است و بدون هیچگونه پشتوانه علمی و منطقی این ادعا که ما می توانیم به شاخص های توسعه دست پیدا کنیم عملاً راهی به باطل رفتن است ودیدیم که تاکنون هم نتوانسته ایم به نتایج خوبی برسیم.

دکتر رضوی با بیان اینکه شاخص توسعه یافتگی در ورزش، المپیک است گفت: امروز مدال ها و موفقیت های منطقه ای و ملی مهم نیست. ممکن است آماری بدهند که گونی ها را هم پر کند ولی شاخص توسعه یافتگی المپیک است. آیا ما در المپیک توانسته‌ایم به یک موقعیت برجسته و محوری نسبت به آنچه که در برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز طراحی شده است برسیم؟ پیگیری و رسیدن به چنین جایگاهی با گفتمان انجام نخواهد شد بلکه نیازمند برنامه ریزی مطابق با روش های علمی دنیاست که از این نظر سازمان تربیت بدنی و مدیریت امروز ورزش فاقد چنین شرایط و ویژگی هایی است.

دکتر رضوی با اشاره به ضعف علمی و برنامه ریزی در ساختار ورزش کشور گفت: هیچ دلیلی ندارد آدمهایی با پیشینه مهندسی در عرصه های ساختمان یا عرصه های دیگر اجتماعی بدون تحصیل در قلمرو تخصصی ورزش و بدون تجربه در مصادر اجرایی قرار بگیرند و اینگونه است که نمی توانیم اقدامات قابل توجه ای در رقابت با کشورهای توسعه یافته انجام دهیم و اگر امید و چشم اندازی هم مطرح می شود برای خوشایند مردم است ولی هیچ پشتوانه علمی و منطقی ندارد.

معاون سازمان تربیت بدنی دوران نخست وزیری مهندس موسوی با اشاره به انتخاب هوشمندانه احمد درگاهی به عنوان رئیس سازمان تربیت بدنی در زمان نخست وزیری مهندس موسوی گفت: شایسته سالاری از این حیث که فردی مرتبط با دانش و تحصیلات در هر عرصه به مسئولیت گمارده شود از شاخص های مدیریتی مهندس موسوی بود.

دکتر رضوی ادامه داد: تلاش آقای درگاهی نیز بر این بود که افرادی را بر مناصب ستادی و اجرایی قرار دهد که عمدتاً تحصیلکرده ورزش باشند و این عمل فرصتی را فراهم کرد که دانش و تجربه اندوخته شده در مسیر اجرا و عمل قرار بگیرد.

دکتر رضوی با اشاره به اقدامات دولت میرحسین موسوی در عرصه ورزش در زمان نخست وزیری ایشان گفت: طرح ورزش همگانی با توجه به تأکید قانون اساسی مبنی بر توسعه ورزش در بین مردم در آن زمان طراحی شد و به تصویب شورای عالی ورزش وقت رسید و تمهیدات آن فراهم شد و در تدوین برنامه پنج ساله اول توسعه که در پایان دولت مهندس موسوی بود شاخص هایی برای ورزش همگانی طراحی شد.

رضوی ادامه داد: علاوه بر آن در بخش قهرمانی مبادرت به ایجاد دبیرستانهای ورزش شده بود که یکی از اهداف آن این بود که به جای تکیه بر تک ستاره ها که بر حسب مورد در زمان پیدا می شوند به صورت علمی و آکادمیک استعدادهای نخبه را شناسایی کنیم و بر آن اساس تربیت قهرمان های ورزشی را با توجه به اولویت ها و آمایش سرزمین داشته باشیم.

وی افزود: این طرح 3 سال پروژه اجرایی داشت و به تصویب رسید و در برنامه پنج ساله اول نیز ساخت 10 دبیرستان در نظر گرفته شده بود. ضمن اینکه قبل از اجرای برنامه با همکاری بسیاری از مدیران در 13 دبیرستان این طرح اجرا شده بود که می توانست پشتوانه منطقی و مناسبی برای ورزش قهرمانی باشد.

دکتر رضوی درباره ایجاد انستیتوی علوم ورزش در دولت میرحسین گفت: ایجاد یک انستیتوی ورزش که بتواند نیازمندی های نیروی انسانی بخش ورزش در زمینه های آکادمیک و مربیگری را برطرف کند از اقدامات مفید و مؤثری بود که در آن شرایط ایجاد و اقدام به جذب دانشجو شد که 400 دانشجو در آن زمان مورد آموزش قرار گرفتند و در حال حاضر هم پیکره اصلی و ارزشمند سازمان تربیت بدنی متکی به همان نیروهاست.

رضوی از ایجاد پژوهشکده تخصصی ورزش جهت مطالعات بنیادی و کاربردی و تشکیل مدیریت اختصاصی ورزش بانوان را از دیگر اقدامات سازمان تربیت بدنی در دوران مهندس موسوی بر شمرد و گفت: با وجود همه این اقدامات و از همه مهمتر قرار گرفتن متخصصین هر رشته در رأس فدراسیون های ورزشی ، متأسفانه در دوره های بعدی بسیاری از طرح ها و اقدامات تعطیل شد و یا به فراموشی سپرده شد که ضرر آن متوجه جامعه و مردم شد.

رضوی با اشاره به مؤلفه های تربیتی، همگانی ، قهرمانی و حرفه ای در ورزش گفت: امروز در کشورها بر همین اساس برنامه ریزی می شود و اهتمام به توسعه دارند. اما متأسفانه به طور مثال در بخش تربیتی که عمدتاً آموزش و پرورش و دانشگاه ها را در بر میگیرد در چهار سال گذشته با تنزل ساختار روبرو شدیم. به این معنی که معاونت تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش تبدیل به یک اداره کل شد و مدت ها به بهانه این تعدیل ساختار فعالیتی در راستای اهداف نظام آموزش و پرورش و خواسته های دانش آموزان صورت نمی گرفت.

وی افزود: حال اینکه همه حساسیت تعلیم و تربیت، و تربیت بدنی که بخشی از آن است مربوط به دوران کودکی، نوجوانی و جوانی است و ما این فرصت را با یک استنباط و اقدام غلط عملاً از دست دادیم و نه تنها آموزش و پرورش نتوانست به این وظیفه اش عمل کند حتی در بخش های توسعه و ساخت هم با محدود شدن ساختاری نتوانست از اعتبار تربیت بدنی خود دفاع کند.

رضوی اضافه کرد: عملاً طرح جامعی که مصوب برنامه چهارم است در این بخش محقق نشد که یکی از آنها افزایش 2 ساعت درس تربیت بدنی به 3 ساعت و همچنین توسعه اماکن ورزشی بود که مقرر شده بود در کنار هر 5 مدرسه بویژه در بخش بانوان یک سالن ورزشی ساخته شود که این اقدامات هم علی رغم وجود منابع مالی محقق نشد.

عضو سابق هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به مهجور ماندن ورزش همگانی گفت: عملاً نه یک سهم درستی از موضوع وجود دارد و نه اقدام مناسبی در این حوزه صورت گرفته است. نه تحقیقاتی انجام شده و نه طرح و برنامه ای وجود دارد، بیشتر روزمره گی است و اگر شاخصی نقل می شود مبانی درستی ندارد.

رضوی با اشاره به اینکه در ورزش قهرمانی نیز بعد از دو مدال المپیک مونترال رشدی نداشته ایم گفت: برخی از کشورها که به موازات ما حرکت کردند امروز رتبه های ششم و هفتم دنیا را دارند و به 54 مدال رسیده اند در حالی که ما همان دو مدال با رتبه 55 را داریم.

وی با بیان اینکه از نظر سرمایه انسانی هیچ کشوری قابل قیاس با ایران نیست گفت: این نیروی انسانی جوان می تواند سرمایه عظیمی باشد ولی آمار حکایت از آن دارد که نسبت به گذشته پیشرفتی در زمینه کسب مدال نداشته ایم. ما در عرصه شناسایی و جذب نیروهای توانمند و استعداد یابی نه تنها کارهای بنیادینی انجام نداده ایم بلکه بعضاً کارهایی که از قبل هم انجام می شد نیز به تعطیلی کشانده شد.

معاون سابق دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: سازمان تربیت بدنی بیشتر در قالب مسئولیت تیمداری باشگاه ها فعالیت می کند که این امور هم در قانون اساسی و هم بر اساس سیاست های مقام معظم رهبری می تواند برعهده مردم گذارده شود و دلیلی ندارد که دولت از منابع عمومی هزینه کند.
رضوی گفت: در ورزش قهرمانی نه استراتژی وجود دارد و نه برنامه مدونی، چشم اندازی که وجود دارد بیشتر آرمان گرایانه است و مطابق با معیارهای علمی نیست. یک کشاورز باید بذری را در زمین مناسبی بکارد تا محصول خوبی را برداشت کند متأسفانه در بخش ورزش چنین مزارعی وجود ندارد. بعضاً اقداماتی صورت می گیرد که چون نهادی نیست ممکن است با تغییر یک مسئول آن اقدامات فراموش شود.

محمد حسین رضوی با اشاره به بودجه های کلان ورزش کشور گفت: در زمان مهندس موسوی بودجه کل فدراسیونهای ورزشی 24 میلیون تومان بود و فدراسیون فوتبال 2 میلیون و 400 هزار تومان بودجه داشت و کمیته المپیک در آن زمان حداکثر 5 میلیون تومان منابع مالی و کمک از دولت داشت ولی امروز بر اساس آخرین اطلاعات بالغ بر 120 میلیارد تومان جمع هزینه های سازمان تربیت بدنی و کمیته المپیک جهت حضور در المپیک پکن شده است.

رضوی افزود: با وجود منابع مالی در بخش سخت افزاری که ریاست سازمان تربیت بدنی اعلام می کند 500 میلیارد تومان بودجه وجود دارد، اگر بخواهیم بودجه بخش های ورزشی آموزش عالی و آموزش و پرورش را هم محاسبه کنیم بالغ بر 800 میلیارد تومان می شود که می تواند در بخش عمرانی هزینه شود حال آنکه در زمان مهندس موسوی حداکثر 80 میلیون تومان بود. ضمن اینکه نمی توان از تلاشهای صورت گرفته چشم پوشی کرد اما با این وجود تا ده ها برابر بلکه صد برابر باید شاخص های توسعه ای و استانداردها افزایش می یافت.

رضوی گفت: اساساً ساختار تربیت بدنی ساختار نامناسبی است و باید بسیاری از امور به مردم واگذار شود و سازمان نقش نظارتی را برعهده بگیرد.

وی ادامه داد: امروز سازمان تربیت بدنی بالغ بر 4 هزار نفر نیروی انسانی دارد در حالی که در کشورهای پیشرفته نظیر استرالیا این تعداد به 50 نفر هم نمی رسد و عمده وظایف توسط مردم، بخش خصوصی و NGO ها صورت می گیرد.

مؤسس دانشگاه شمال آمل بیان داشت: بحث شرایط امروز جامعه موضوع تغییر را هماهنگ با اصلاحاتی که در جامعه مطرح است برای شرایط مدیریتی جامعه اجتناب ناپذیر می داند. در این فرآیند هم نیازمند تغییر ساختار و هم برنامه ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت ها و نیروی انسانی هستیم.

وی لازمه توسعه ورزش را تدوین یک برنامه علمی استراتژیک برشمرد و گفت: هر کسی که در موقعیت ریاست سازمان تربیت بدنی قرار گیرد باید با توجه به اصل 44 قانون اساسی بازنگری های جدیدی نسبت به ساختار سازمان و ساماندهی آن داشته باشد.

رضوی در پاسخ به پرسشی مبنی بر حضور در سازمان تربیت بدنی در صورت ریاست جمهوری مهندس موسوی گفت: خدمت به این نظام وظیفه هر ایرانی است و داعیه ای از این حیث که در مسئولیت ورزش قرار بگیرم ندارم ولی طبیعتاً وظیفه داریم که در عرصه حاضر باشیم . ضمن اینکه در شرایط امروز جامعه با توجه به امکانات انسانی و مادی می توان با یک برنامه علمی و استراتژی مدون موفق تر بود.