دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر بیانیه جبهه عدالت وپيشرفت درباره مناظره دیشب

جبهه عدالت وپيشرفت در بيانيه اي با اشاره به نامه مهندس مير حسين موسوي به رهبر معظم انقلاب و درخواست وي از ايشان براي دخالت در فرايند انتخابات، اين مسئله را نشانه اي واضح از تلاش وي و اطرافيانش براي هزينه كرد شكست قريب الوقوع خود از نظام دانست.

در اين بيانيه آمده است: جناب آقاي مهندس موسوي در نامه خود به رهبر معظم انقلاب بدون اشاره به دلايل كاهش معني دار راي خود در روزهاي اخير، از ايشان خواسته است دستورات لازم براي مداخله نهادهاي مسئول در موضوع انتخابات را صادر نمايد كه اين مسئله نشانه واضحي از عدم پايبندي ايشان به حق راي مردم و بيانگر تلاش وي براي جبران شكست آتي خود است.
بيانيه مي افزايد: مناسب است جناب آقاي مهندس موسوي به جاي فرافكني و تلاش براي هزينه نظام در وضعيت فعلي آراي خود كه پس از مناظره با آقاي دكتر احمدي نژاد در تمامي نظرسنجي ها داراي افتي چشمگير بوده است به پاسخگويي به بيش از 30 سوال بدون پاسخ رييس جمهور در مناظره بپردازد.

جبهه عدالت و پيشرفت در ادامه بيانيه خود با اشاره به اينكه جامعه و نظام اسلامي در دهه چهارم خود بيش از هر چيز به مديراني عقل گرا، برنامه مهور و عدالت پيشه احتياج دارد، افزوده است: متاسفانه رويه جناب آقاي مهندس موسوي در مناظره ها و بحث هاي اخير نشان ميدهد كه ايشان به جاي تكيه بر برنامه ها و ديدكاه هاي خود، عملا به رويكردي فرافكنانه و عصبي روي آورده است كه اين سوال را پديدار ميسازد كه فردي كه قدرت كنترل خود در يك برنامه زنده تلويزيوني را ندارد چگونه خواهد توانست اداره كشور را در دست گيرد؟

در ادامه اين بيانيه به رويه و تقسيم كار آقاي موسوي و كربي در تئاتر مضحک مشترك شب گذشته اشاره و با ابراز تاسف از تباني مشترك ايشان عليه يك كانديداي ديگر انتخابات آمده است: تلاش براي سياه نمايي كامل عملكرد دولت آقاي دكتر احمدي نژاد در اين برنامه در حالي محور مشترك فعاليت دو كانديداي مورد حمايت جناب آقاي هاشمي رفسنجاني بوده است كه مردم به خوبي اقدامات بزرگ دولت در بيش از سه برابر نمودن حقوق بازنشستگان، توزيع سهام شركتهاي دولتي بين بيش از 30 ميليون نفر از مردم محروم كشور، تبديل نمودن ايران به قدرت فضايي و هسته اي، ملاقات و بررسي مشكلات تمامي نقاط كشور و صدها كار كرد بزرگ و درخشان در كارنامه دولت را به خوبي مشاهده نموده و از آن مطلع هستند و اينگونه رفتارها نميتواند خدشه اي در بزرگي فعاليت هاي دولت و دكتر احمدي نژاد وارد كند.