دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر جناب رئيس‌جمهور، براي اثبات صداقت خود دو روز فرصت داريد

دکتر علی مطهری در نامه‌ای سرگشاده به رئيس‌جمهور، درباره اظهارات ایراد شده از سوی وی در برنامه‌های انتخاباتی، خواستار شفافیت و صداقت بیشتری شده است تا شایبه سیاسی‌کاری از آن برنیاید.
به گزارش «» در این نامه آمده است:
جناب آقاي دکتر محمود احمدي‌نژادرياست محترم جمهوري اسلامي و کانديداي دوره دهم
با اهداي سلام و آرزوي توفيق براي جناب عالي، مباحث مطرح در تبليغات انتخاباتي از سوي شما شبهات و پرسش‌هایي را پديد آورده که خوب است براي رفع اين شبهات پاسخ آنها را بدانيم:
1. چرا در چهار سال رياست جمهوري خود، نام مفسدان اقتصادي را اعلام نکرديد و در آستانه انتخابات رياست جمهوري دست به اين کار زديد؟
2. چرا در ميان افشاشدگان، نامي از وابستگان حاميان شما ديده نمي‌شود، در حالي که خوب مي‌دانيد در ميان وابستگان برخي حاميان نامدار شما نيز چنين افرادي ـ در حد همين اتهام‌ها ـ هستند؟
3. آقاي پاليزدار هم همين سخنان شما را به علاوه چند مطلب ديگر از همين سنخ مطرح کرد. چرا بر خلاف رکسانا صابري از او حمايت نکرديد تا سرانجام پس از نه ماه سلول انفرادي (به گفته وکيلش) به 9 سال زندان محکوم شد؟
من پيشنهاد روشني براي شما دارم. در اين چند روز باقي مانده تا انتخابات براي اثبات صداقت و خلوص نيت خود، نام دست‌کم يک تن از نزديکان حاميان مهم خود را ـ که در ميان وابستگان برخي روحانيون سرشناس حامي شما هم پيدا مي‌شوند و در گذشته مناصبي هم داشته‌اند ـ به عنوان مفسد اقتصادي اعلام نماييد تا مردمي که مي‌پندارند يک ناجي واقعي براي رفع فساد پای به ميدان گذاشته، قانع شوند که اين افشاگري‌هاي شما براي خداست، نه براي خود و از ترس از دست دادن مقام رياست جمهوري و در قالب يک پروژه سياسي.
خود بهتر مي‌دانيد که اينجانب در دي ماه 82 يعني سال‌ها پيش از جنابعالي مسأله فعاليت‌هاي اقتصادي برخي نزديکان جناب آقاي‌ هاشمي را مطرح کردم و خواستار شفاف شدن آن و رفع ابهامات شدم؛ بنابراين، نمي‌توان اينجانب را متهم به حمايت کور از افراد مورد انتقاد شما کرد. سخن در اين است که آيا شما مبارزه با مفاسد اقتصادي را به عنوان يک حقيقت و در راستاي اجراي عدالت قبول داريد يا به عنوان يک ابزار و وسيله براي پرونده‌سازي و استفاده از آن در رقابت‌هاي سياسي؟
رفتار شما اين دومي را تأييد مي‌کند. اين امر با اصولگرايي سازگار نيست، همچنان که انکار نظارت بر وضعيت فرهنگي جامعه از قبيل پوشش اسلامي و مميزي کتاب که اين روزها ورد زبان شماست، شما را از حوزه اصولگرايي خارج مي‌کند.اينجانب بارها گفته‌ام جنابعالي يک کانديداي مستقل هستيد و ارتباطي با اصولگرايي نداريد و پيروزي يا شکست شما پيروزي يا شکست اصولگرايي نيست. براي شما حرکت در مسير رضاي الهي را آرزو مي‌کنم.
با تقديم احترام، علي مطهري 18/3/88