دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر دستورالعمل بخشودگي غيبت سربازي

رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا گفت: دستورالعمل توجيه غيبت سربازان حين خدمت كه دفترچه آماده به خدمت آنان ممهور به مهر غيبت است، ضوابط حدف 3 يا 6 ماه اضافه خدمت، بر اساس ماده 186 آئين‌‌نامه اجرايي مصوبه شوراي هماهنگي سازمان وظيفه عمومي ناجا اعلام شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، سردار محمد‌جواد زاده‌كمند امروز در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس مصوبه شوراي هماهنگي سازمان وظيفه عمومي ناجا 11 شرط پيش‌بيني شده براي استفاده از بخشودگي غيبت سربازي اعلام شده است.
وي گفت: علاوه بر آن دو شرط اصلي استفاده از اين بخشودگي، در حال خدمت بودن مشمول و رضايت يگان خدمتي فرد مشمول از وي است. اگر اين شرايط فراهم باشد فرد مي‌تواند از بخشودگي غيبت استفاده كند.
سردار زاده‌كمند اظهار داشت: مشمولاني كه يكي از اعضاي خانواده‌ آنان «پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر و فرزند» شهيد يا مفقودالاثر بوده و مشمولاني كه پدر يا برادر آنان آزاده يا جانباز 20 درصد و يا بالاتر باشد، از اين بخشودگي استفاده خواهند كرد.
وي در ادامه گفت: همچنين مشمولاني كه در مناطق محروم و شرايط سخت حداقل به مدت 6 ماه انجام وظيفه كرده باشند، كه طبق دستورالعمل ستادكل نيروهاي مسلح اقدام خواهد شد، شامل اين بخشودگي هستند.
رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا افزود: دسته بعدي مشمولاني هستند كه به علت بروز بلاياي طبيعي و يا حوادث قهريه، خود يا يكي از افراد درجه يك خانواده او آسيب ديده و علت غيبت آنان د‌ر اثر همين موضوع است.
سردار زاده‌كمند درباره دسته ديگر مشمولان اين بخشودگي‌ها اظهار داشت: مشمولاني كه پدر يا مادر يا همسر و يا فرزند آنان تحت پوشش كميته امداد يا سازمان بهزيستي هستند و مشمولاني كه در طول مدت غيبت و حين خدمت شرايط معافيت كفالت مادر يا خواهر مجرد يا صغار را تحصيل كرده است.
وي گفت: مشمولاني كه تك فرزند ذكور خانواده بوده و حداكثر با 6 ماه تأخير به خدمت اعزام شده‌اند. همچنين مشمولاني كه در 6ماهه آخر خدمت دوره ضرورت سن پدرشان متجاوز از 60 سال شده و فاقد برادر سالم هستند نيز در زمره اين بخشودگي قرار دارند.
رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا افزود: همچنين مشمولان متأهل در صورت بقا ازدواج و مشمولان متأهلي كه همسر آنان مطلقه و يا فوت كرده و از همسر داراي يك فرزند باشد، شامل اين مصوبات هستند.

سردار زاده‌كمند اظهار داشت: مشمولان فارغ‌التحصيل فوق ديپلم به بالا كه بعد از فرجه 6 ماهه تا موعد اعزام بعدي و يا در داخل فرجه 6 ماهه به علت ناآگاهي زودتر از موعد خود را معرفي و دفترچه آماده به خدمت براي نخستين اعزام پس از معرفي صادر شده ولي در موعد مقرر به خدمت اعزام نشده‌اند و براي آنان غيبت منظور شده است نيز در شمول اين بخشودگي قرار دارند.