دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر مفسد اقتصادي

چندي پيش رئيس‌جمهور افغانستان به ايران سفر كرد.
خداييش ابتكار پرچم رو حال كردين؟ تازه  City of Kabul هم داره!
كروبي و ميرحسين ديشب مناظره برگزار كردند.
كروبي: بابا سيد، اينقدر صميمي نباش؛ برمي‌گردن بهمون مي‌گن تباني كرديم‌ ها!
محسن رضايي در سفري انتخاباتي به مشهد مقدس رفت.
رضايي: قربون دستت همين كنارها نگه دار، نمي‌خواد منو برسوني، پياده برم سالمتر مي‌رسم.
حاميان احمدي‌نژاد در همدان تجمع كردند.
حالا خوبه اين كوه خاموشه، اگه فوران كنه ديگه ببينيد چي مي‌شه!
ميرحسين موسوي در مناظره با كروبي انتقاداتي را مطرح كرد.
بله، باز هم سبز! خيلي جالبه ها، هر جا مي‌رسه بر حسب اتفاق(!) همه جا سبزه!
يك مفسد اقتصادي در حوزه سوخت را معرفي مي‌كند. خوب البته اين حتما يك آقازاده است كه همه سوخت‌هاي روستا را تملك كرده.
تصوير يك شهروند تهراني را هم ببينيد.
با تشكر از فرهنگ شهروندي و شهرنشيني!