دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر هشدار جدی پلیس به هواداران کاندیداها

رئیس پلیس پیشگیری فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: پلیس با افرادی که تحت عنوان هوادار نامزدهای انتخاباتی اقدام به درگیری فیزیکی با مردم کنند برخورد جدی می کند.

سرهنگ بیگی در گفتگو با مهر گفت: خوشبختانه تا امروز مشکلی جدی در تجمعات توسط هواداران نامزدهای انتخاباتی گزارش نداشته ایم و شب گذشته هم عده ای از هواداران نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری اقدام به برپایی تجمع در میدان ولیعصر و مقابل وزارت کشور کردند که پلیس در کنار این افراد کنترل نظم را در دست داشت.

این اظهارات در حالی از سوی سرهنگ بیگی مطرح می شود که برخی از منابع غیر رسمی از وقوع درگیریهای پراکنده میان برخی از هواداران کاندیداهای انتخاباتی گزارش می دهند.

رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در ادامه گفت: ماموران نیروی انتظامی تنها با افراد سود جویی که با عنوان طرفدار نامزد انتخاباتی اقدام به ایجاد مزاحمت ودر گیری فیزیکی می کنند برخورد خواهد کرد که در چند روزگذشته موارد خیلی نادری از درگیریهای فردی میان برخی از هوادارن گزارش شده است.
سرهنگ بیگی با هشدار به هواداران نامزدهای انتخاباتی در پایان افزود: پلیس از این افراد می خواهد تا از تجمع در مقابل بیمارستانها و راهبندان در خیابانها جلوگیری کنند.