دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

رسالت
«رقابت هوشمند» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
كمتر از 4 روز به برگزاري انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري باقي است، سراسر كشور رنگ انتخابات به خود گرفته است. همه مردم به نوعي درگير مباحث مربوط به انتخابات شده‌اند. مناظرات تلويزيوني نقل محافل و مجالس شده است. تقريبا هر چهار گزينه مطرح به نوعي سلايق و علايق گوناگون را هم‌پوشاني داشته و ديگر سخني از تحريم و تحريك به عدم شركت در انتخابات شنيده نمي‌شود.

حرف و حديثهاي انتخابات از زير سقف خانه‌ها، مغازه‌ها، كارگاهها و مزارع فراتر رفته و هرشب خيابانها و ميادين شهر را زير سقف مشاركت حداكثري برده است. بدون شك ما در انتخابات 22 خرداد شاهد و ناظر يك انتخابات پرشور، پرهيجان و با حضور حداكثري خواهيم بود.

آفتاب يزد
«آنچه كروبي نگفت!» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛مناظره شنبه شب ميان مهدي كروبي و محمود احمدي‌نژاد را مي‌توان بي‌نظيرترين برنامه تلويزيوني در سه دهه اخير دانست. در اين مناظره، هم ويژگي‌هاي مناظره هفته گذشته احمدي‌نژاد – موسوي مشاهده مي‌شد و هم براي نخستين بار در چهار سال اخير، كسي در برابر مردم سخناني به احمدي‌نژاد گفت كه پخش آن از بزرگ‌ترين رسانه‌ حامي رئيس دولت نهم، قبلاً به مخيله كسي هم خطور نمي‌كرد. البته صراحت لهجه و شجاعت بي‌نظير كروبي در بيان ديدگاه‌هاي خود، توقعات بسيار بيشتري را در مخاطبان ايجاد نموده بود. در چنين شرايطي، تنها برخي از شيفتگان احمدي‌نژاد كه هر نوع هم آوردي رسانه‌اي با او را غيرممكن مي‌دانستند، برتري احمدي نژاد در مناظره را انتظار مي‌كشيدند اما ميليون‌ها ايراني – اعم از موافقان و مخالفان كروبي – لحظه شماري مي‌كردند تا كروبي با شيوه مخصوص خويش، سرنوشت مناظره را مشخص كند. او تا حد زيادي در تحقق اين آرزوي هموطنان، موفق بود اما به نظر مي‌رسد برخي عوامل از جمله عدم مديريت دقيق وقت، شيوه احمدي نژاد در انتقال اتهام افكني‌ها به بخش پاياني مناظره و نيز برخي پايبندي‌ها كه كروبي در مناظره به آن اشاره كرد، فرصت طرح بسياري از مسائل را از او سلب كرد.

اعتماد ملي
«بلوغ سياسي» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ي اعتماد به قلم مسعود سلطاني‌فر است كه در آن مي‌خوانيد:
گفته مي‌شود در نظام‌هاي سياسي توسعه يافته دنيا كه يكي، دو قرن از استقرار دمكراسي در آنها مي‌گذرد بازيگران عرصه سياسي ضمن رعايت و احترام به حاكميت ملي و امنيت ملي كشورشان در صحنه‌هاي مختلف با يكديگر به رقابت برخاسته و سعي در كسب قدرت، حفظ قدرت و بسط قدرت با استفاده از ابزارهاي مدرن و رعايت حقوق و آزادي‌هاي شهروندان خود كنند.

بديهي است احزاب، رسانه‌هاي آزاد و مستقل و نهادهاي مدني و سازمان‌هاي غيردولتي به‌عنوان مهمترين ابزار در اين راستا تلقي شده و مورد استفاده سياستمداران در منازعات سياسي قرار مي‌گيرند.

دنياي اقتصاد
«بازهم در مورد سرنوشت واردات»عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ دنياي اقتصاد به قلم دكتر فرخ قبادي است كه در آن مي‌خوانيد:
پاسخ وزارت بازرگاني به مقاله «سرنوشت واردات پس از انتخابات‌» از اين رو که پاسخي مبتني بر آمار و ارقام و استدلال‌‌هاي نظري بود‌‌، جاي سپاسگزاري دارد.

کاش اين رويه به همه نهادهاي دولتي تعميم يابد و بحث‌‌هاي کارشناسانه جاي جدل‌‌هاي بي محتوا و تهمت و افتراها را بگيرد که در آن صورت دست‌يابي به راهکارهاي کم هزينه‌‌تر و کارآمدتر براي مقابله با چالش‌‌هاي اقتصادي قطعا آسان‌‌تر خواهد بود.
در جوابيه وزارت بازرگاني نکات مبهم و قابل بحثي وجود داشت که نياز به توضيح بيشتر و ابهام زدايي دارد‌‌، به ويژه آنکه همين نکات در سخنان وزير محترم بازرگاني نيز، در «جلسه صبحانه اتاق تهران» که چندي قبل برگزار شد‌‌، مورد تاکيد قرار گرفته بودند. به اختصار به اين نکات مي‌‌‌پردازيم.