دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر ب مثل برنامه

یکی از کاربران “” در پیامی آورده است: مناظره هاي نامزدهاي رياست جمهوري پايان يافت و اكنون زمان آن فرا رسيده تا مردم در قضاوتي آزاد سكاندار 4 سال آينده كشور را انتخاب كنند و مقدرات خود و كشور را به دست او بسپارند.
در مناظره ها آنچه دل دوستداران اسلام و كشور را به درد آورد هتاكي ها و پرده دري هايي بود كه برخي نامزدها به آن متوسل شده تا سوار بر موج افشاگري به اوج قدرت برسند و “پريزدنت” شوند.
اما هدف از مناظره اين بود ؟ در مناظره مي بايست كانديداي محترم برنامه ارائه مي داد ، مدل كار معرفي مي كرد و براساس آنچه انجام در گذشته شده ، برنامه آينده را پايه ريزي مي كرد تا حافظ كشور و سرمايه هاي كشور باشد
انتظار مي رفت كه نامزدها برنامه هاي خود را براي ادامه كارهاي مثبت صورت گرفته ارائه دهند تا ادامه دهنده توسعه كشور باشند نه اينكه به معرفي برنامه هايي بپردازند كه بايد از نقطه آغاز ، شروع شود و تمامي سرمايه گزاري ها گذشته را متروك كند. 
حرمت نامزدها در فضاي كنوني كه جامعه نياز با آرامش رواني دارد بر همگان لازم است اما در همين زمان اندك بايد مردم گزينه اصلح را انتخاب كنند و در واقع ثمره مناظره ها را اكنون بايد درك كرد. 
بدون شك آقاي دكتر محسن رضايي تنها نامزد انتخابات دهم هستند كه به دور از جنجال هاي تبليغاتي و در فضايي كاملا كارشناسي آنچه را كه خود طراحي كرده و از مشاوران نخبه خود نيز به مشورت نشسته بود ، براي قضاوت افكار عمومي و مردم ارائه داد. 
رضايي در مناظره هاي خود با زيركي تمام موج بداخلاقي ايجاد شده توسط رقبا را پشت گذاشت و به تبيين برنامه هاي خود پرداخت و هربار كه ” رقيب ” به جريان ناسالم ” افشاگري و هتاكي و عوامفريبي ” متوسل مي شد اين بار رضايي بود كه بر مسند منطق تكيه زده و از برنامه هاي خود سخن مي گفت و درتمامي نشست ها تنها ” حاج محسن ” بود كه مناظره را درك كرده و هدف از آن را فهميده بود.
مردم بهترين ناظر مناظره ها بودند و اكنون مردم بايد در انتخابي دقيق به برنامه ها راي بدهند و نه به چهره ها ، به توان نامزد راي بدهند نه به رنگ او و اميدوار به آينده باشند نه گذشته و اگر باور اين است كه براي هر ” راي ” بايد روزي جوابگو باشيم پس بسم الله.