دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر حبيب كاشاني عضو هيات مديره باشگاه پيروزي شد

معاون رييس جمهور و رييس سازمان تربيت بدني طي حکمي حبيب کاشاني را بعنوان عضو جديد هيات مديره باشگاه فرهنگي ورزشي پيروزي تهران منصوب كرد.

به گزارش ايسنا، محمد علي آبادي رييس مجمع باشگاه، در حکم خويش براي حبيب کاشاني و با اشاره به تجارب مديريتي وي، ابراز اميدواري کرده است که اين باشگاه در جهت پاسخگويي به انتظارات هواداران خود و با همفکري اعضاي هيات مديره ، برنامه ريزي لازم را مورد توجه قرار دهد.