دسته‌ها
شال و روسری

خرید بازی کامپیوتر هزينه تبليغات احمدي‌نژاد

با نزديک شدن به 22 خرداد، تجميع اطلاعات مالي هزينه‌هاي ستادهاي تبليغاتي دکتر احمدي‌نژاد، حاکي از 288 ميليارد تومان هزينه مالي است.

به گزارش خبرنگار «دولت اميد»، اين هزينه‌ها که شامل مخارج ستادهاي اصلي و ستادهاي حامي و حاشيه‌اي دکتر احمدي‌نژاد است، تنها در 6 مورد از هزينه‌هاي تبليغاتي شامل پيامک (SMS)، چاپ و توزيع تبليغات کاغذي، اجاره مکان‌ها، انتقال افراد و کرايه خودروهاي تبليغي در سطح شهر برآورد شده است.

بنا بر اين گزارش، طبق بررسي‌هاي صورت گرفته، تعداد 750 ميليون پيامک در اندازه‌هاي مختلف از سوي ستاد دکتر احمدي‌نژاد ارسال شده است که با احتساب تعداد حروف متوسط آن، هزينه هر پيامک 15 تومان برآورد مي‌شود.

همچنين حدود 65 ميليون قطعه انواع تبليغات کاغذي شامل پوستر، بروشور و نشريه چاپ و توزيع شده است که هزينه چاپ هر قطعه به طور متوسط حدود 150 تومان و هزينه توزيع آن 70 تومان مي‌باشد.

در چاپ و نصب بنرها نيز در 25 استان کشور، در هراستان به طور متوسط 10هزار بنر چاپ و نصب شده است و در 5 استان بزرگ کشور شامل تهران، اصفهان، خراسان رضوي، فارس و آذربايجان شرقي نيز حدوداً 30 هزار بنر تهيه و نصب شده است که هزينه چاپ و داربست هر بنر به طور متوسط 100هزار تومان مي‌باشد.

در بخش کارناوال‌هاي انتخاباتي نيز با توجه به اين که خودروهاي اجاره شده از سوي ستاد دکتر احمدي‌نژاد بدون احتساب هزينه راننده و بنزين برابر با يک ميليون و دويست هزار تومان براي 15 روز کرايه شده و 800 هزار تومان نيز بابت هزينه بنزين و راننده پرداخت شده که با اين حساب، هزينه هر خودرو با راننده در 15 روز برابر با 2 ميليون تومان بوده است. اين در حالي است که در کل کشور 50هزار خودرو، به ويژه تاکسي‌ها کرايه شده‌اند که در 600 شهر و 5 کلان شهر کشور 14 ساعت در روز در حال تردد مي‌باشند.

در بخش هزينه‌هاي انساني نيز علاوه بر نيروهاي داوطلب، حدود 30هزار نفر در 400 شهر عادي و 20هزار نفر در 5 کلانشهر از ميان دختران و پسران براي سه هفته استخدام شده‌اند که به طور متوسط به هر فرد يک ميليون تومان پرداخت شده است. هزينه‌هاي انجام شده درباره خودرو و نيروي انساني، سوالات بسياري از مردم در مواجهه با تيپ‌هاي اجتماعي که شباهتي به طيف احمدي‌نژاد ندارند را پاسخ مي‌دهد.

هزينه کرايه ساختمان براي ستادهاي انتخاباتي احمدي‌نژاد در کل کشور نيز که با اجاره حدود 7500 ساختمان در 600 شهر و کلانشهر تأمين شده است، به طور متوسط برابر با 5/4 ميليون تومان براي هر ساختمان است.

همچنين به طور متوسط، مبلغ 5ميليون تومان تنخواه براي هزينه‌هاي جاري ستادها شامل غذا و تجهيزات به هر ستاد اختصاص يافته است.

در بخش هزينه‌هاي حمل‌ونقل با توجه به انتقال هواداران دکتر احمدي‌نژاد از شهرها و روستاهاي کوچک به مراکز استان جهت ميتينگ‌هاي انتخاباتي و انتقال بخشي از هواداران به تهران جهت حضور در برنامه‌ها، به طور متوسط در طول يک ماه تبليغات صورت گرفته در هر روز در هر استان، 3هزار نفر جا به جا شده‌اند که به طور متوسط مبلغ 12هزار تومان جهت هزينه رفت و برگشت و غذا براي آن‌ها هزينه شده است.

محاسبات فوق در حالي صورت گرفته است که دکتر محمود احمدي‌نژاد در مناظره با مهدي کروبي، هزينه‌هاي تبليغاتي وي را صدميليارد تومان اعلام کرد، در حالي که تبليغات کروبي فاقد رديف‌هاي 1 و 4 بوده و ساير رديف‌ها، هزينه وي نيز کمتر از يک سوم احمدي‌نژاد مي‌باشد. بنابراين اگر عدد اعلام شده از سوي دکتر احمدي‌نژاد در صداوسيما ملاک قرار گيرد هزينه‌هاي تبليغاتي دکتر احمدي‌نژاد بالغ بر 378ميليارد تومان خواهد شد که بيش از محاسبات فوق مي‌باشد.